Calle har det som krävs

– Hela rörelsen ska gå i ett – ni är under beskjutning.Rösten kommer från kadett Calle Lennerman som just nu utbildar värnpliktiga i stridens grunder. För många av kadetterna är detta första gången som de står i en utbildningssituation med värnpliktiga eller framför en trupp.

Att gilla att stå inför en grupp och förmedla kunskap är en viktig del i officersyrket. Foto: Maria Kvarnmarker
Calle Lennerman anser det vikigt att reflektera inför yrkesvalet.
Calle Lennerman anser det vikigt att reflektera inför yrkesvalet. Foto: Maria Kvarnmarker
Calle Lennerman visar hur de värnpliktiga ska hantera vapnet när de tar skydd.
Calle Lennerman visar hur de värnpliktiga ska hantera vapnet när de tar skydd. Foto: Maria Kvarnmarker
Calle Lennerman anser det vikigt att reflektera inför yrkesvalet. Foto: Maria Kvarnmarker
Calle Lennerman visar hur de värnpliktiga ska hantera vapnet när de tar skydd. Foto: Maria Kvarnmarker

Under den här veckan får de lära sig hur man skriver en övningsplan och hur själva övningen genomförs praktiskt. Allt sker under överinseende av lärare vid Markstridsskolan. Calle gillar rollen som utbildare och möjligheten att förmedla kunskap och dela med sig av det man kan.
– Jag tror det är vikigt att man trivs med det om man vill bli officer och att man gillar att jobba med människor, säger Calle.

Calle går officersprogrammet som är en treårig utbildning vid Försvarshögskolan.
Efter tre år väntar en akademisk yrkesexamen som officer.
– De tre första terminerna av utbildningen består i huvudsak av föreläsningar och teori inom krigsvetenskap, militärhistoria, ledarskap och teknik. Det är inte så mycket praktiska övningar, säger Calle.

Den praktiska delen kommer in under den fjärde och femte terminen, då kadetterna är ute på verksamhetsförlagd utbildning. I Calles fall genomförs den vid Markstridsskolan i Kvarn utanför Motala, eftersom hans inriktning är Markstrid/Lätt skytte.
Under den verksamhetsförlagda utbildningstiden bor och lever kadetterna på Kvarn. Det är korridorsboende med en ganska enkel standard som gäller.

Gjort utlandstjänst

På frågan varför Calle ville bli officer svarar han:
– Pappa är officer vilket gjort att min syn på Försvarsmakten alltid varit positiv. Värnplikten var ett självkart val för mig, ett äventyr och en möjlighet att testa sina gränser.
Calle gjorde 15 månaders värnplikt vid K 3 i Karlsborg och det gav honom mersmak, därför valde han att söka utlandstjänst i slutet av sin värnplikt.
– Efter 15 månader ville jag vidga mina vyer och få använda mina kunskaper i verkligheten och sökte därför till insatsen i Kosovo.
Calle blev antagen som ställföreträdande gruppchef på KS 13. Tiden i Kosovo gav honom många intryck och värdefulla perspektiv på tillvaron.

Väl hemkommen från Kosovo ville han vara nära sin familj och sambo i Stockholm. Han valde därför att börja studera historia vid Stockholms universitet istället för att direkt hoppa på den förberedande officerskursen och officersprogrammet. Tiden vid universitetet gav honom tid att tänka på vad han verkligen ville göra i framtiden.
– Jag blev ännu säkrare på att officersyrket var det jag trivdes med och att det var det jag ville satsa på.

Viktigt att reflektera

Till dem som funderar på att söka sig till officersyrket ger Calle rådet att reflektera och noga tänka igenom vad det innebär.
– Det här yrket handlar om liv och död och det nya insatsförsvaret innebär att svenska officerare kommer att sättas in i fler skarpa insatser ute i världen där vi ansvarar för våra soldaters liv.
Samtliga som går officersprogrammet med taktisk inriktning kommer i framtiden att jobba i chefsbefattningar.
– Vi utbildas och övar i rollen att leda andra människor under svåra förhållanden.

Många valmöjligheter

I början av juni blir Calle utnämnd till fänrik och har nu en preliminär placering vid Livgardet i Stockholm. 
– Jag ser framför mig att jag kommer jobba med utbildning av soldater några år och sedan hoppas jag att Försvarsmakten kan ha nytta av mig på annat sätt. Inom Försvarsmakten finns det en mängd olika valmöjligheter och den ena dagen är aldrig den andra lika. Det är en av yrkets stora förmåner.