Blekinge flygflottilj i Europas militära centrum

F 17 hade under tisdagen den 15:e september besök av EU:s Militärkommitté, EUMC, som består av medlemsstaternas försvarschefer, alltså överbefälhavare och motsvarande.

Under CSAR-scenariot deltog både helikoptrar, JAS 39 Gripen och flygbasjägare i den iscensatta räddningsaktionen av en nödställd pilot. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Som tack för värdskapet överlämnade general Bentégeat en gåva från EUMC samt mottog en sköld från Blekinge flygflottiljs chef, Mats Helgesson.
Som tack för värdskapet överlämnade general Bentégeat en gåva från EUMC samt mottog en sköld från Blekinge flygflottiljs chef, Mats Helgesson. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Som tack för värdskapet överlämnade general Bentégeat en gåva från EUMC samt mottog en sköld från Blekinge flygflottiljs chef, Mats Helgesson. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Mot bakgrunden av det svenska ordförandeskapet i EU diskuterades ett antal prioriterade försvarsfrågor under besöket på F 17. Framför allt avhandlades sjöbevakningen där den svenska regeringen förordar en utveckling mot ökad samverkan dels mellan EU-ländernas civila och militära myndigheter, dels medlemsländerna sinsemellan.

En taktisk förevisning av CSAR (Combat search and rescue) gav besökarna en nära upplevelse i hur en räddningsaktion av en nödställd pilot praktiskt kan gå till. Under eftermiddagen presenterade flottiljchefen, överste Mats Helgesson, F 17:s verksamhet samt flottiljens medverkan i sjöoperativ samverkan.
– Jag är övertygad om att Försvarsmakten har och kommer även i framtiden att ha en viktig roll då det gäller trygghet och säkerhet i Östersjön, säger överste Helgesson.
Han påtalar även vikten av den fortsatta samverkan mellan de olika förbanden i närområdet.

Som avslutning på besöket fick de drygt 60 deltagarna ta del av en rafflande flyguppvisning med JAS 39 Gripen. Dessförinnan hade deltagarna tagit del av en svensk "krigsrätt", det vill säga ärtsoppa till lunch även om besöket råkade infalla på en tisdag.