Besök från Norge gav kvitto på utbildning

När Norges generalinspektör för Haeren, generalmajor Per Sverre Opedal, nyligen besökte Sverige avhandlades frågor rörande indirekt eld och utbildning för utlandsstyrkan. Realismen i utbildningen till utlandsstyrkan imponerade.

För att göra utbildningen så realistisk som möjligt arbetar internationella utbildningsenheten med både utklädnad och inhyrda skådespelare. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Chef FS18 Tistam, chef IntUtbE Ardin, chef för Haeren Opedal och arméinspektör Grundevik under bra diskussioner vid besök på Livgardet.
Chef FS18 Tistam, chef IntUtbE Ardin, chef för Haeren Opedal och arméinspektör Grundevik under bra diskussioner vid besök på Livgardet. Foto: Fredrik Hedvall/Försvarsmakten
Chef FS18 Tistam, chef IntUtbE Ardin, chef för Haeren Opedal och arméinspektör Grundevik under bra diskussioner vid besök på Livgardet. Foto: Fredrik Hedvall/Försvarsmakten

Besöket var ett led i det nordiska samarbete som Försvarsmakten har med grannländerna. Som värd stod arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik och under besöket utbyttes det tankar och idéer kring våra arméers framtida utveckling, men även viktiga erfarenheter av utbildning och träning av förband inför insats. Norges generalinspektör besökte den Internationella Utbildningsenheten, IntUtbE, på Livgardet och följde delar av utbildningen KS20 och FS18.

Generalmajor Opedal var mycket nöjd och imponerad av hur man från IntUtbE satsat på och lyckas med att få bra statister och figuranter till övningar. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete och kontakt med föreningar och organisationer i samhället, som har koppling till de insatsområden som Sverige verkar i.
– Att vid utbildningen och övning i Sverige få till en hög realism och ge soldaterna en kulturell förståelse, är viktigt ur flera aspekter. En är att ge soldaterna så bra förberedelse som möjligt och att öka effekten av vårt arbete. En annan aspekt är att det kan vara en del för förbandets Force Protection när de väl kommer på plats i insatsområdet, säger arméinspektör Berndt Grundevik.

Missionsspecifik utbildning, det vill säga utbildning anpassad efter de områden som soldaterna ska åka till, är IntUtbE:s roll och ansvar i Försvarsmakten. Intresset från andra länder och förband är stort och besöken är många.
– Norges besök gav ännu ett kvitto på att vi arbetar på rätt väg och att vi gör det bra, säger överstelöjtnant Mattias Ardin, chef för IntUtbE.