Avsked från utlandsstyrkan

En gruppchef och hans ställföreträdare som uppträdde berusade under tjänst i Kosovo i maj i år avskedas efter beslut i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN).

De båda träffade en kontaktperson i dennes hem och blev bjudna på ett antal snapsar. Under mötet vaktade deras chaufför fordonet med vapnen i, men så småningom ombads även denne vara med vid måltiden och vapnen lämnades obevakade i fordonet.

På väg tillbaka till campen stannade patrullen vid en lokal nattklubb. Gruppchefen drack en öl. När sällskapet lämnade klubben vid tvåtiden på natten avlossades skott på gatan.

Gruppchefen beordrade då ställföreträdaren och tolken att sätta på sig skyddsutrustning samt att hänga på sig vapen. Skottlossningen rapporterades till sambandscentralen och lokal polis tillkallades.

– Gruppchefen och hans ställföreträdare har visat allvarlig brist på omdöme rörande alkoholförtäring och säkerhetstänkande rörande vapen, berättar förste försvarsjurist Gunnar Jonason. Därför anser nämnden att de bör avskedas.

De två fackliga ledamöterna i nämnden hade en avvikande mening i beslutet och yrkade på att de båda skulle sägas upp i stället för att avskedas.