Ambassadör besökte Camp Northern Lights

Svante Kilander, svensk ambassadör i Kabul, besökte i slutet av veckan den svensk-finska styrkan i Mazar-e-Sharif. – Det var ett bra och givande besök sa han innan det var dags att lämna Camp Northern Lights.

Svante Kilander, svensk ambassadör i Kabul, besökte den svensk-finska styrkan i Mazar-e-Sharif. Foto: Philip Simon/Försvarsmakten

Syftet var att få en uppdatering om verksamheten på förbandet men framför allt att träffa förbandschefens politiske rådgivare (political advisor) och rådgivaren i utvecklingsfrågor (development advisor).
– Det är viktigt att rådgivarna och ambassaden har en bra relation och arbetar nära varandra. Och att vi också kan stödja dem i sitt arbete på bästa möjliga sätt, sa Kilander.

Enligt Svante Kilander är verksamheten i det norra området där svenskarna finns väldigt viktigt för ambassadens verksamhet, bland annat när det gäller utbildningsfrågor.
– Vi hade på fredagen ett mycket givande möte med rektorn för Balkh University i Mazar-e-Sharif. Det utmynnade bland annat i att han och tre professorer besöker Sverige i slutet av oktober. Och det är väldigt positivt.

Olof Granander, chef för FS17, betonar också vikten av ett bra samarbete mellan hans förband och den svenska ambassaden i Kabul.
– Vid flera tillfällen har det varit bra för oss att kunna stämma av "Kabuls syn" på norra Afghanistan med hjälp av ambassaden. Det är ett viktigt stöd för att vi ska kunna lösa våra uppgifter på bästa möjliga sätt.

Ett antal svenska skyttesoldater, varav några hade deltagit i den senaste tidens strider, fick också möjligheten att berätta för ambassadören om sina upplevelser och arbetet ute på fältet.

Den svenska ambassaden i Kabul har samma uppgift som andra ambassader runt om i världen: att vara en länk mellan hemmafronten och värdlandet. De ska föra fram svenska ståndpunkter och skapa kontakter med det afghanska samhället och dess olika aktörer.