Ubåtsofficerare examineras

Under onsdagen och torsdagen vecka 25 examinerades ubåtsflottiljens nya officerare och specialistofficerare. De har under en längre tid studerat på Sjöstridsskolan i Karlskrona och på Militärhögskolan i Halmstad för att kunna tjänstgöra inom de olika befattningarna på de svenska ubåtarna.

Flottiljchefen samtalar med de nyexaminerade fänrikarna. Foto: Ingebrikt Sjövik
Flottiljchefen tillsammans med några av de nyexaminerade specialistofficerarna.
Flottiljchefen tillsammans med några av de nyexaminerade specialistofficerarna. Foto: Ingebrikt Sjövik
Flottiljchefen tillsammans med några av de nyexaminerade specialistofficerarna. Foto: Ingebrikt Sjövik

Ubåtsofficerarna är fortfarande inte helt klara för tjänsten och kommer således att fortsätta sin träning ombord och i land. Alla kommer att vidareutbildas inom sina kunskapsområden och några av dessa kommer dessutom att fortsätta sina studier vid civila högskolor.

För att bli ubåtsofficer idag måste den sökande först ha genomfört värnplikt eller aspirantutbildning. Efter detta kan man söka till officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen beroende på vad som passar den sökande bäst.

Den som varken har genomfört värnplikt eller aspirantutbildning men som vill tjänstgöra som sjöman och senare även bli officer kan ansöka om sjömanstjänst på ubåtsflottiljen. Här ges den sökande en frivillig grundutbildning, yrkesutbildning och praktik ombord på fartyg. Är du intresserad av denna tjänst ska du söka här på hemsidan.