Taggade för första terminen

De har klarat testerna och står nu redo att börja utbildningen till specialistofficerare.– Vi är taggade, säger Jonas Evertsson, en av de tjugo kadetter som kommer att tillhöra Ledningsregementet i Enköping.

Kadetterna tar sina första kliv in i rollen som blivande specialistofficerare. Foto: Sofie Tedenstad
Jonas Evertsson, 22 år, fick upp intresset för att arbeta som officer redan under värnplikten. Han är taggad inför den kommande utbildningen.
Jonas Evertsson, 22 år, fick upp intresset för att arbeta som officer redan under värnplikten. Han är taggad inför den kommande utbildningen. Foto: Sofie Tedenstad
De blivande specialistofficerarna ger sig ut på en löprunda för att lära känna omgivningarna.
De blivande specialistofficerarna ger sig ut på en löprunda för att lära känna omgivningarna. Foto: Sofie Tedenstad
Jonas Evertsson, 22 år, fick upp intresset för att arbeta som officer redan under värnplikten. Han är taggad inför den kommande utbildningen. Foto: Sofie Tedenstad
De blivande specialistofficerarna ger sig ut på en löprunda för att lära känna omgivningarna. Foto: Sofie Tedenstad

I våras genomfördes tester runtom i landet för de personer som sökt för att bli officerare eller specialistofficerare. Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och leder till arbete som specialist inom ett visst område. Det mer teoretiskt inriktade officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning. Nu är hösten här och utbildningarna ska snart börja. Men först genomförs en förbandsintroduktion.

Syftet med introduktionsveckan är att kadetterna ska få en chans att lära känna sina framtida kollegor och det förband de tillhör. I Enköping introduceras tjugo specialistofficerskadetter, som har valt inriktningarna Telekrig mark, Ledningssystem mark och Försörjning mark. På schemat under introduktionen står bland annat uthämtning av materiel, hälsokontroll och en löprunda runt området för att få en överblick över omgivningarna och information om hur det är att leva och bo i Enköping.

För vissa är det första gången de besöker Enköping. Andra känner sig redan hemma här, som Jonas Evertsson, 22 år. 
– Jag gjorde värnplikten i Enköping och efter det var jag anställd i snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group här vid regementet. Jag bor här nu och har skaffat en egen lägenhet, säger han.

Redan under värnplikten fick Jonas upp intresset för att arbeta som officer.
– Jag kände att jag ville ha det som min framtid. Jag valde specialistofficersutbildningen därför att jag ville specialisera mig direkt på Telekrig som jag vill hålla på med.
En faktor som gör att Jonas trivs i Försvarsmakten är kamratskapet.
– Jag har träffat så bra människor. Man är likasinnade och har mycket gemensamt, säger han.
Jonas upplever att stämningen bland kadetterna är hög inför skolstarten.
– Vi är taggade allihop. Det känner man.