Svettig insats väntar FS 19

Delar av ledningsgruppen ur Fortsättningsstyrka 19, FS 19, genomför för tillfället en rekognoseringsresa i Afghanistan. F 21 är det förband som ansvarar för upprättandet av FS 19, som i maj 2010 tar över ansvaret för Provincial Reconstruction Team med bas på camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Förbandet håller nu på att rekryteras och redan nästa vecka sker den första av två uttagningskommissioner.

Miljön som soldaterna i Afghanistan verkar i. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Peter Cauwenbergh, Gustaf Fahl och Lars Jonsson på plats i Afghanistan.
Peter Cauwenbergh, Gustaf Fahl och Lars Jonsson på plats i Afghanistan. Foto: FBB/Torbjörn F Gustafsson
Peter Cauwenbergh, Gustaf Fahl och Lars Jonsson på plats i Afghanistan. Foto: FBB/Torbjörn F Gustafsson

På plats i Mazar-e-Sharif finns chefen FS 19, överste Gustaf Fahl, och stabschef, överstelöjtnant Peter Cauwenbergh, samt den militära rådgivaren major Lars Jonsson.

– Vi besöker FS 17 för att ta del av erfarenheter och rekommendationer inför FS 19 vad avser utbildning, planering och genomförande av den egna verksamheten, säger Gustaf Fahl.

Stabschefen Peter Cauwenberghs första intryck var den enorma värmen.

– I dag är det +39 grader, en temperatur som inger respekt, säger han.

Att allt fungerar bra på campen och ute i de olika områdena bekräftas av honom, men det kan alltid bli bättre.

– Det sker ständigt förbättringar med diverse ombyggnationer och flytt av hela verksamheter, säger han.

Tillsättning av chefer

Nästa viktiga steg i upprättandet av FS 19 är uttagningen av chefer på olika nivåer, vilket sker under nästa vecka. Då kommer de erfarenheter som delar av ledningsgruppen har tagit del av under sin vistelse i Afghanistan att vara värdefulla.

– Det är alltid bättre att själv få uppleva på plats vilka krav som kommer att ställas på förbandet, säger Gustaf Fahl.

Med tanke på det varma klimatet och det säkerhetsläge som nu är i Afghanistan passar förbandschefen på att skicka en uppmaning till dem som anmält sitt intresse till FS 19.

– Se till att ni är i fysisk god form inför kommande uttagningar och utbildningar, det kommer att krävas, avslutar han.