Svensk-finska styrkan stöttar inför afghanska valet

Afghanska säkerhetsstyrkor har under veckan genomfört en säkerhetsoperation i norra Afghanistan. Operationen har skett i samarbete med den svensk-finska styrkan. Syftet är att skapa stabilitet inför valet 20 augusti.

En av två CV 90 som deltog i stridigheter med motståndsmän tidigt på morgonen en dag i slutet av juli. Foto: Försvarsmakten
Den svensk-finska styrkan satte upp en tillfällig bas i utkanten av staden Darzab i distriktet med samma namn.
Den svensk-finska styrkan satte upp en tillfällig bas i utkanten av staden Darzab i distriktet med samma namn. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Den svensk-finska styrkan satte upp en tillfällig bas i utkanten av staden Darzab i distriktet med samma namn. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Området som sträcker sig över flera distrikt i den sydvästra delen av det svensk-finska ansvarsområdet är tidigare känt som ett mycket oroligt område. Befolkningen har trakasserats av motståndsmän som under en längre tid stört ordningen, bland annat genom kidnappningar och genom att försöka förmå befolkningen att lyda deras lagar istället för landets. Flertalet av de tidigare sammanstötningarna som drabbat den svensk-finska styrkan har samband med dessa motståndsgrupperingar.

Operationen har lett till att motståndsmännen nu inte kan fortsätta med sina aktiviteter i det aktuella området.

Inför valet har de afghanska säkerhetsstyrkorna – Afghan National Police, ANP och Afghan National Army, ANA – beslutat att ta itu med de kriminella nätverken i området för människorna ska kunna gå och rösta.
– Det är viktigt att de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf (International Security Assistance Force) kan bibehålla närvaro i området för att ge lokalbefolkningen hopp om ett alternativ till motståndsmännens förtryck, säger överstelöjtnant Lars Karlsson, som lett de svensk-finska enheterna under operationen.

Operationen har genomförts i ett område som är bergigt och svårtillgängligt vilket gör en operation av det här slaget extra svår. Stora krav har ställts på personalens förmågor. Dessutom är motståndsmännen är väl förtrogna med terrängen.

Motståndsmännen har också försvårat genom att gräva sönder vägar, och de har använt sig av enstaka minor för att försvara sina uppehållsplatser.

Vid två tillfällen har det förekommit stridigheter mellan motståndsmännen och de afghanska säkerhetsstyrkorna. Ingen i de afghanska säkerhetsstyrkorna har skadats, i den svensk-finska styrkan har några soldater i en svensk enhet fått lättare skador då deras fordon hamnat i en sänka eftersom vägbanan gav vika. Det är oklart om några motståndsmän skadats.

Motståndsmännen har nu drivits bort från området och en del av styrkan på totalt 400 man har dragits tillbaka. Kvar i området finns delar av de afghanska säkerhetsstyrkorna tillsammans med delar ur den svensk-finska styrkan.
– Det har ur säkerhetssynpunkt varit en viktig operation som letts av de afghanska säkerhetsstyrkorna med stöd av våra förband, säger överstelöjtnant Lars Karlsson.