Stridsbåtar med i övningen Indian summer

I måndags började övning Indian Summer. Amfibiebataljonen deltar med stridsbåtar som eskorterar in en korvett som ska fylla på diesel och lasta ombord torpeder på en militär bas. Enligt uppgift finns det FIAC, Fast Inshore Attack Craft, och andra fientliga grupper i området som när som helst kan slå till.

Stridsbåtar eskorterar en korvett under övningen Indian Summer. Foto: Foto/Ludvig Lindkvist, Amf1

FIAC är små snabba båtar som har till uppgift att skada större fartyg genom till exempel självmordsbombare. Metoden har visat sig vara effektiv för att få stopp på eller skada större fartyg. För att ytterligare säkra området står en rote JAS Gripen i högsta beredskap, beredd att understödja eskorten.

Det här scenariot skulle mycket väl kunna vara hämtat direkt från insatsen utanför Somalias kust eller från något annat insatsområde. De internationella insatserna blir allt mer komplexa, därför är det än mer viktigt att träna olika moment för att soldater och sjömän ska vara så väl förberedda som möjligt inför olika uppdrag. En annan viktig del är samövningen mellan de olika försvarsgrenarna för att kunna nå optimal effekt.

Övningen Indian summer pågår i Stockholms södra skärgård, Västerviks skärgård och runt Gotland. I övningen ingår enheter ur Amfibieregementet som deltar med stridsbåtar, svävare och stödfartyget HMS Loke. Deltar gör även korvetter ur fjärde sjöstridsflottiljen, 172.a JAS-divisionen från Ronneby som deltar med JAS Gripen samt helikopterflottiljen som deltar med helikopter 15. Enheterna skickar hela tiden rapporter till Sjöinformationscentralen för att öva rapportering. Centralen är bemannad dygnet runt för att hålla koll runt om Sveriges kuster och gränser.

Övningen är indelad i olika moment; eskort, skydd av basområden, sjötrafikkontroller och undsättning av personal samt Personell Recovery. Konstellationen stridsbåt och korvett under eskort har provats vid ett flertal tillfällen och är en mycket bra kombination för att klara av en asymmetrisk hotbild som till exempel FIAC.

Ett nytt koncept som prövas är att kunna leda in flyg och helikopter ombord från stridsbåt, så kallat Close Air Support, CAS. Metoden att leda in flyg som understödjer marktrupper förekommer ofta i södra Afghanistan. Det krävs särskild utbildad personal för detta, så kallad Forward Air Controller, FAC.

All utlandspersonal får utbildning i Personell Recovery, blir individen avskuren från sin enhet måste han eller hon veta hur de skall agera för att överleva och bli undsatta. Det som är unikt i denna övning är att stridsbåtkompaniet är de första soldaterna som får denna kunskap utan att i nuläget vara på väg till ett missionsområde. Denna kunskap är nog så viktig även här hemma om du till exempel skulle tvingas att överge ditt fartyg.

Under helgen kommer korvetterna att finnas i Visby hamn med kajshower för allmänheten.