Stridsbåt 90 på grund

En stridsbåt 90 tillhörande hemvärnet vid Livgrenadjärgruppen hamnade på land idag vid lunchtid.

Tillbudet skedde i samband med en uppvisning vid Kanalhamnsfesten i Söderköping. Det var då stridsbåten skulle göra ett så kallat crashstop som någonting gick fel och båten hamnade på kanalkanten. Inga personella eller materiella skador varken bland publiken eller besättningen inträffade. Senare idag kommer fartyget att lyftas tillbaka till sitt rätta element och förtöjas vid kaj. På måndag kommer en sjövärdighetsinspektion att genomföras av Försvarsmakten och en utredning att tillsättas för att utreda vad som orsakade händelsen.