Stora Nolia har startat

Stora Nolia som i år genomförs i Umeå slog upp portarna på lördagen den 1 augusti. I Försvarsmaktens monter finns I 19, A 9, F 21, SkyddC och Hundtjänstenheten i Sollefteå. Under I 19 parasoll finns jägarbataljonen, pansarbataljonen, tekniska enheten och Hemvärnet i Västerbotten representerade. Under mässans första helg fanns även personal från central rekryteringsorganisation på plats.

Foto: Johan Sjödin
Köerna ringlade sig långa när årets Nolia slog upp portarna på lördagen. Vid södra entrén var kön närmare tre hundra meter.
Köerna ringlade sig långa när årets Nolia slog upp portarna på lördagen. Vid södra entrén var kön närmare tre hundra meter. Foto: Johan Sjödin
Köerna ringlade sig långa när årets Nolia slog upp portarna på lördagen. Vid södra entrén var kön närmare tre hundra meter. Foto: Johan Sjödin

I 19 är den enhet som har ledarflaggan och huvudansvaret för Försvarsmaktens monter på Nolia. Här informeras i allmänhet om dagens verksamhet och fokus är fram för allt att rekrytera nya medarbetare till organisationen. Det rör sig om både framtida officerskollegor men även rekrytering till nästa Nordic Battlegroup som Sverige har huvudansvaret för, NBG11. För alla förband som finns med på Nolia är det rekrytering som står i första rummet.

Fodervärdar sökes

Norrbottens flygflottilj, F 21 från Luleå kommer under veckan att vara representerade av R3-plutonen, räddning, röjning och reparation. I slutet av veckan kommer även hundplutonen från F 21 på besök och förevisar sina hundars förmåga.
Hundtjänstenheten Sollefteå söker med ljus och lykta efter individer eller familjer som har lust, möjlighet och kunskap att vara fodervärdar för hundvalpar som sedermera ska bli Försvarsmaktshundar.

Arméns jägarbataljon förevisar sin Bergspluton och dess unika utrustning och uppträdande. Där kan besökaren se vad denna förmåga tillför Försvarsmakten både på nationellt perspektiv men också på det internationella planet.

Grundläggande soldatutbildning

I Hemvärnets monter är det rekrytering till Grundläggande soldatutbildning hemvärn som är i fokus. Denna grundutbildning är tre månader lång. Efter genomförd utbildning kan soldaten placeras i Hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna.
Välkommen att besöka Försvarsmakten på Stora Nolia i Umeå och se om du har vad som krävs.