Start för den 217:e kursen

Måndag den 10 augusti startade den 217:e kursen i obruten följd sin officersutbildning på Karlberg. Det är 168 kadetter som har antagits och tackat ja till sina utbildningsplatser på officersprogrammet 2009-2012.

Inskrivning av kadetter utanför Samlingssalen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Chefen för 217:e kompaniet , Fredrik Blomqvist tillsammans med bataljonshandläggaren Marie-Louise Svensson.
Chefen för 217:e kompaniet , Fredrik Blomqvist tillsammans med bataljonshandläggaren Marie-Louise Svensson. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Carl Askervall.
Kadett Carl Askervall. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Chefen för 217:e kompaniet , Fredrik Blomqvist tillsammans med bataljonshandläggaren Marie-Louise Svensson. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Carl Askervall. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Denna varma augustidag påbörjar kadetterna sin förberedande utbildning inför att den akademiska utbildningen tar sin början om tre veckor. Den första veckan kommer i huvudsak att ägnas åt att lära känna skolan och hämta ut militär utrustning. Under den andra veckan kommer kadetterna att vara ute på Livgardets övningsfält i Kungsängen för praktiska övningar. Tredje veckan kommer kadetterna att genomföra en utbildning som kallas LOS vilket står för ”Ledarskap och självkännedom”. Syftet med den övningen är att kadetterna skall lära känna sig själva och sin närmaste omgivning på ett bättre sätt.

Den 31 augusti börjar den akademiska utbildning som genomförs av Försvarshögskolan. Även denna utbildning genomförs dock i huvudsak på Karlberg.

Kadett Carl Askervall är 25 år gammal och har just skrivit in sig på skolan. Han säger att hans intresse för officersutbildning har växt under den tid som han har tjänstgjort i Nordic Battlegroup och den svenska insatsen i Afghanistan (FS 16). Han har gjort sin militära grundutbildning på Livgardet som militärpolis. Att utbildningen på officersprogrammet är starkt teoretisk under de första tre terminerna är han väl medveten om och han har också viss erfarenhet av akademiska studier efter att ha läst sociologi i en termin.
Att tjänstgöringen i Försvarsmakten kommer att innebära längre perioder av tjänstgöring utomlands är han naturligtvis medveten om. Han säger sig heller inte ha några problem med att arbeta var som helst i Sverige, så länge han kan utnyttja den kompetens han har.

Vill du läsa mer om officersutbildning finner du information om detta via länk i högerspalten.