Starka tillsammans

Delar ur skyttekompanierna i de olika nationerna i Multinational Task Force Center (MNTF C) övade insats mot folkmassa tillsammans i veckan. Kravallerna i Caglavica 2004 är fortfarande färska i KFOR:s minne och de kravallövningar som genomförs är ett sätt att ständigt ha en beredskap och ett upprätthållande av soldatfärdigheterna om det oväntade skulle inträffa.

Soldaterna höll linjen och stod emot trycket från de spelade demonstranterna. Foto: Therese Fagerstedt/KS19/Försvarsmakten
För första gången visade sergeant Frost upp Bravo Companys handgjorda sköld med KS 19-emblemet under övningen.
För första gången visade sergeant Frost upp Bravo Companys handgjorda sköld med KS 19-emblemet under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/KS19/Försvarsmakten
För första gången visade sergeant Frost upp Bravo Companys handgjorda sköld med KS 19-emblemet under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/KS19/Försvarsmakten

– Målsättningen är att vi ska genomföra en större övning varje månad där nationerna i Task Force Center arbetar gemensamt och får ett likvärdigt resonemang i agerande och ordergivning, berättar major Richard Fürst, övningsledare och planerare för MNTF (C).

Multinational Task Force Center (MNTF C) är en av fem så kallade KFOR-regioner i Kosovo där nationerna Sverige, Finland, Irland, Tjeckien och Slovakien ingår. Under insatstiden övas förbanden och kontingenterna ständigt och utbildas och utvecklas tillsammans i ett flertal olika övningar. Det kan handla om krisövningar, masskadeövningar eller kravallövningar. Soldatfärdigheterna är som med alla kunskaper – de måste underhållas för att inte glömmas bort och de stora gemensamma övningarna ger dessutom tillfälle till utbyte och samarbete mellan de olika nationerna, något som är väldigt viktigt när man arbetar i en multinationell miljö.

Kravallerna i Caglavica glöms inte bort

En annan sak som gör dessa övningar till en viktig del under insatsen är minnena av kravallerna i Caglavica 2004 som fortfarande lever kvar i KFOR. Om något liknande skulle inträffa igen är det väsentligt att man vet hur det ska styras och hanteras och det är därför viktigt att kravallscenariot övas regelbundet. I Kosovo räknas läget just nu som stabilt men med underliggande spänningar, men beredskapen för och kunskaperna om en kravallsituation är fortfarande lika viktiga.

I övningen i veckan deltog irländska och svenska skyttesoldater, och finska och slovakiska soldater agerade som figuranter. Figuranterna hade tillstånd att kasta vattenflaskor på soldaterna och de hade även så kallade mitsar så att skyttesoldaterna kunde övas fullt ut. Molotovcoctails användes också under kontrollerade former för att föra in fler moment som påverkar och stör soldaterna. Resultatet av övningen blev riktigt bra.
– Jag är jättenöjd med genomförandet av övningen. Nu ska vi ha en utvärdering av dagen och se om det finns något vi kan förbättra eller förändra, men samtliga deltagare tyckte övningen gick bra, berättar Richard Fürst, övningsledare.