Se Galten på Stora Nolia

Försvarsmakten visar mellan den första och nionde augusti det senaste tillskottet av terrängbilar, Personterrängbil 6. Fordonet är ett min- och splitterskyddat patrullfordon som kan transportera fyra passagerare och en förare. Populärt kallas den för ”Galten” och nog kan den sägas göra skäl för namnet.

Personterrängbil 6 är ett terränggående fordon med hög skyddsnivå för passagerarna. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
S-G Jonsson från I 19:s pansarbataljon berättar för Erik Bergström från Örnsköldsvik om Galten. Det var första gången han såg den live och som han uttryckte det: – Det är en ganska stadig bit.
S-G Jonsson från I 19:s pansarbataljon berättar för Erik Bergström från Örnsköldsvik om Galten. Det var första gången han såg den live och som han uttryckte det: – Det är en ganska stadig bit. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
S-G Jonsson från I 19:s pansarbataljon berättar för Erik Bergström från Örnsköldsvik om Galten. Det var första gången han såg den live och som han uttryckte det: – Det är en ganska stadig bit. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Försvarsmakten visar mellan den första och nionde augusti det senaste tillskottet av terrängbilar, Personterrängbil 6. Fordonet är ett min- och splitterskyddat patrullfordon som kan transportera fyra passagerare och en förare. Populärt kallas den för ”Galten” och nog kan den sägas göra skäl för namnet.

En dieselmotor med sex cylindrar på 3,2 liter och en vikt på 7.500 kg är ger en lite fingervisning om detta nya fordon i Försvarsmakten. Nu finns alltså ett gyllene tillfälle för besökarna på Stora Noliamässan att bekanta sig med Personterrängbil 6, 4x4 D SPS som är det korrekta namnet. Med sin höga skyddsnivå för personalen så är det lätt att förstå att den idag också används av våra svenska förband i norra Afghanistan. Genom att den nu visas på Nolia finns det nu ett gyllene tillfälle att informera sig lite närmare om ett av de fordon som våra soldater använder i sin utlandstjänst.

Välkommen

Allmänheten är självklart välkommen till Försvarsmaktens monter för att inte bara göra denna bekantskap utan också få information om Försvarets enheter i norra Sverige och den rekrytering som nu genomförs på bredden för förband inom Hemvärnet och även grundorganisationen i övrigt.