Rättegång mot misstänkta pirater inleds

Rättegången mot de sju misstänkta piraterna som omhändertogs i maj kommer att inledas som planerat nästa vecka. Däremot försenas vittnesmålen från den svenska styrkan som kommer att höras vid senare tillfälle.

Nästan exakt tre månader efter att ME01 omhändertog sju misstänkta pirater vid en attack mot ett grekiskt handelsfartyg, inleds den rättsliga prövningen i kenyanska Mombasa.

Två rättegångsdagar har hittills planerats men på grund av försvarets yrkanden att målet ska avvisas, kommer det svenska deltagandet att försenas. Åtta personer är kallade att vittna i rättegången och stod beredda att åka till Kenya.

– Det är positivt att de misstänkta har ett kompetent försvar. Även om det för de enskilda individerna som ska vittna är olyckligt att deras deltagande blir försenat, kan man inte göra annat än låta den rättsliga processen i Kenya ha sin gång. Det viktigaste är att de misstänkta får en rättssäker prövning, säger den svenska styrkan ME01:s juridiska rådgivare Johan Henningsson.

På plats i Kenya finns en jurist från EU vars uppgift är att underlätta samverkan mellan EUNAVFOR-styrkorna som omhändertagit misstänkta och det kenyanska rättsväsendet. När EUNAVFOR inleddes i december 2008, slöts ett avtal med Kenya om att personer som misstänks för piratverksamhet ska prövas där.