På väg mot drömyrket

Två unga killar som nyligen kommit till A 9 är på väg mot en arton månaders specialistofficersutbildning, SOU. Den gör kadetter till sergeanter under ett år. Resterande av tiden görs vid hemmaförbandet.– Vi ser fram emot många sena pluggnätter med sikte på höga betyg, säger både Linus Nilsson, Piteå och Emil Selberg, Boden.

Linus Nilsson, och Emil Selberg, genomför en förberedande förarutbildning på terrängbilen som kallas ”Galten” i väntan på specialistutbildning, SOU. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.

SOU är sammansatt av ett antal delkurser med olika inriktningar. Specialistofficeren blir expert inom sitt tjänsteområde och är inte lika bred i sitt kunnande som en traditionell officer. Utbildningen är också kortare än den vanliga officersutbildningen.

Duktig på indirekt eld

Emil, Linus och hans kurskompisar gör de första tolv månaderna vid Markstridsskolan, MSS, i Skövde. De sex sista månaderna utförs för deras del vid hemmaförbandet, A 9, med målet att bli bra på ett eller flera områden inom indirekt bekämpning. Det betyder att de blir duktiga på någon eller några funktioner inom artilleriteknik.
– När hela utbildningen är klar kommer vi få prova på olika arbetsuppgifter vid förbandet och se vad som passar oss bäst. Därefter bestäms det vad vi ska arbeta med i framtiden, säger Emil Selberg.

Emil avslutade sin värnplikt 2005 och har hunnit prova på olika yrken tills nu:
– Jag har arbetat som fältgeotekniker och skogsvård. Men nu ser jag fram emot att fullfölja utbildningen för att sedan åka på en internationell insats.

Linus Nilsson som nyligen avslutat sin värnplikt har också arbetat med en annan typ av skogsvård:
 – Jag har kört skogsmaskin, men nu ser jag fram emot mitt drömyrke, att bli specialistofficer och arbeta med människor.

Linus Nilsson, hade som Emil Selberg, ambition att göra en internationell insats så fort som möjligt efter avslutat utbildning, men tvekar nu en aning.
– Jag har nyligen träffat en tjej vilket gör att jag funderar på att vänta ett tag på en eventuell utlandsinsats.

De båda grabbarna väntar nu på den 27 augusti då utbildningen börjar vid Markstridsskolan. Och det gör man genom att ta del av en förberedande fordonsutbildning vid Bodens garnison.