Ny materiel på väg till Afghanistan

Arbetet med att tillföra ytterligare fordon av typen RG32 (personterrängbil 6) till soldaterna i Afghanistan pågår just nu för fullt. En komplex men nödvändig uppgift. Dessutom kommer också mer mörkermateriel och kulsprutor att skickas ner.

Personterrängbil 6. Foto: Mats Carlsson/I 19

Försvarsmakten analyserar kontinuerligt läget i insatsområdet och vidtar nödvändiga förändringar både avseende materiel och personal.

Planeringsarbetet med att få ner fordonen började redan i vintras, där armétaktiska staben (ATS) tog fram en plan för att säkerställa att de var på plats så fort som möjligt under 2009. I Afghanistan finns i dagsläget drygt 15 RG32 och ytterligare ett 20-tal är på väg ner i höst.
– Naturligtvis vill vi ha materielen på plats så fort som möjligt. Men att omsätta den mitt under pågående insats i Afghanistan är komplext och tar tid, säger Arméinspektören Berndt Grundevik.

När Försvarsmakten påbörjade insatsen i Afghanistan 2002 var det ett annat säkerhetsläge än det som råder nu. Därför valde man en typ av fordon och materiel.
– Men nu är situationen annorlunda och det finns behov av andra fordon och annan materiel, säger Berndt Grundevik.

Eftersom insatsen i Afghanistan är ett långsiktigt uppdrag kan ytterligare förändringar bli nödvändiga framöver.

18 stycken RG32 med ksp 58 är planerade att skickas ner till OMLT i Afghanistan och ska vara på plats i höst så de kan lösa sina nya uppgifter. Då kommer soldaterna också att kunna skjuta med kulsprutorna från fordonen.  
– Det låter jättebra. När den nya materielen är på plats är vi väl rustade för att lösa våra uppgifter säger Thomas Lindell, chef för den svenska OMLT-gruppen.

Under första halvåret 2009 har Försvarsmakten också bland annat tillfört en pluton med stridsfordon 90, ett antal obemannade luftfarkoster (UAV) för spaningsuppdrag och ökat sjuvårdstransportgrupperna med 40 procent.

Operational Mentoring and Liasion Team, OMLT, är en grupp svenska officerare och soldater vars uppgift är att fungera som mentorer åt den afghanska armén. För närvarande stödjer man chefer på kår- och brigadnivå och från november även på bataljonsnivå. De finns grupperade på Camp Mike Spann, cirka 12 kilometer sydväst om Mazar-e-Sharif.