Ny kurs på Swedint

Swedint, Sveriges internationella utbildningscenter, ingår ännu en viktig överenskommelse för att befästa sin roll som ledande på internationell stabsutbildning.

Under kursen fick officerare från olika länder sitta i grupper och diskutera hur erfarenheter från missioner kan tillvaratas på bästa sätt. Bild från pilotkursen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Försvarsmakten genom Swedint kommer att sluta ett avtal med Nato om att stödja Lessons learned-kurser för stabsofficerare. En första pilotkurs hölls på Swedint i våras och den var så lyckad att de nu väljer att fortsätta.
– Vi har fått i uppdrag att stödja Nato med två kurser under 2009 och tre kurser under 2010, säger överste Thomas Karlsson, chef på Swedint.

Kursen handlar om hur länder och styrkor – både internt och internationellt – kan sprida och dra lärdomar av varandra erfarenheter.
– Värdefulla erfarenheter från enskilda soldater, grupper och organisationer måste få snabbare spridning, både inom den egna organisationen och mellan länders taktiska styrkor, sade Michael Smack, kurschef vid föregående tillfälle.
Huvudinstruktör Michael Hallett förtydligade:
– Man kan till exempel berätta historier, blogga, läsa tidningar och se på film. Det är så människor kommunicerar i dag och vi behöver mer än ett sätt att sprida kunskap.

Den första kursen går vecka 38 och det finns alltid tre reserverade platser för svensk personal.
– Det innebär att vi smidigt kan öka Försvarsmaktens förmåga avseende Lessons learned. Och det gör vi med Natoofficerare, vilket är synnerligen viktigt eftersom vi samarbetar i pågående operationer, säger Thomas Karlsson.

Överenskommelsen ses som ännu ett bevis för den kompetens som finns på Swedint och dess betydelse och goda rykte som internationellt utbildningscenter.
– Det ena leder till det andra. Vi får snart en ny FN-certifiering av en av våra stabskurser, vilket vi är först med i världen. Vi får, samma vecka som Lessons learned-kursen genomförs, också besök av Natohögkvarteret i Brunnsum, säger Thomas Karlsson.

Vad tror du detta leder till?
– Om vi får hit fler Natoofficerare ger det per automatik en avsevärt bättre inlärningssiutation, vilket därmed påverkar Försvarsmaktens förmågeutveckling positivt. Vidare stärker det naturligtvis ryktet om oss. Det säkerställer dessutom den multinationella utbildningsmiljön.