Norska fregatten Fridtjof Nansen till Adenviken

Den första augusti inledde den norska fregatten HNoMS Fridtjof Nansen sin resa mot Adenviken.

HNoMS Fridtjof Nansen. Foto: Norska Försvaret

Norge deltar under sex månader, inom ramen for EU NAVFOR, i den Europeiska Unionens marina anti piratstyrka i Adenviken. Styrkan skyddar FN:s matsändningar inom ramen för World Food Programme och handelssjöfarten i stort.