Nätverksträff för anhöriga

Ett 70-tal anhöriga till de cirka 60 norrbottningar som tjänstgör i FS17, det förband som utgör den svenska kontingenten i norra Afghanistan, träffades i Boden på torsdagskvällen. Träffen anordnades av det nätverk som de anhöriga själva har skapat för att bland annat kunna stötta varandra under missionstiden.– Det här är tredje gången vi träffas och deltagarantalet ökar för varje gång, berättade Marianne Persson, sammankallande för de anhöriga i Norrbotten.

Stabschefen för FS17, Jerker Persson informerade om läget i missionsområdet och svarade på de anhörigas frågor. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Marianne Persson, sammankallande för anhörignätverket i Norrbotten.
Marianne Persson, sammankallande för anhörignätverket i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andreas Philipsson, projektledare för Svenska Soldathemsförbundets anhörigträffar över hela landet.
Andreas Philipsson, projektledare för Svenska Soldathemsförbundets anhörigträffar över hela landet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Lillemor Nilsson, kamratstödjare i Fredsbaskrarna.
Lillemor Nilsson, kamratstödjare i Fredsbaskrarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Marianne Persson, sammankallande för anhörignätverket i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andreas Philipsson, projektledare för Svenska Soldathemsförbundets anhörigträffar över hela landet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Lillemor Nilsson, kamratstödjare i Fredsbaskrarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Det är alltså den tredje träffen som anhörignätverket anordnar och det har blivit fler och fler som kommer till träffarna.
– Det verkar som att behovet av att vi anhöriga får möjlighet att träffas ökar. Första gången var vi ett 10-tal och andra gången cirka 25 och nu uppskattar jag att det är över 70 anhöriga på plats. Den senaste tidens händelseutveckling är nog en bidragande orsak till att vi blir fler på träffarna. Jag tror också att det är viktigt att de anhöriga får möjlighet att ställa frågor och få information av någon som jobbar där nere, fortsatte Marianne Persson.

Informationsträffen inleddes med att överstelöjtnant Jerker Persson, stabschef för FS 17, informerade om det aktuella läget nere i Afghanistan.
– Jag vill till att börja med poängtera att vi finns där nere därför att vi är inbjudna av Afghanistans regering på ett FN-mandat för att stödja folket och hjälpa landets säkerhetsmyndigheter. Detta för att skapa möjligheter att bygga upp och utveckla landet, berättade Jerker Persson.

Presidentval

Under torsdagen genomfördes det andra presidentvalet i Afghanistan sedan invasionen 2001.
– Chefen för FS 17, överste Olof Granander, ringde mig nu på eftermiddagen och berättade att alla vallokaler som vi har ansvarat för i de fyra nordliga provinserna har varit öppna och allt har fungerat bra, sa Jerker Persson.
Enligt rapporter i media på fredagsmorgonen ska valdeltagandet ha varit mellan 40 och 50 procent.

Svenska soldathemsförbundet

Informationsträffen fortsatte sedan med fika innan det var dags för Andreas Philipsson från Svenska soldathemförbundet att berätta om vad hans organisation kan erbjuda.
– Med utgångspunkt från den enskilde och familjens livssituation erbjuder vi bland annat kostnadsfri, professionell telefonrådgivning och stödsamtal, berättade Andreas Philipsson.

Kamratstöd

Därefter informerade Lillemor Nilsson från Fredsbaskrarna om den kamratstödsverksamhet som förbundet bedriver.
– Vi har kamratstödjare över hela landet som finns till hands året runt och vi erbjuder stöd i olika former helt kostnadsfritt. Alla kamratstödjare har själva gjort internationell tjänst och är utbildade i att genomföra avlastningssamtal och vi hjälper och stöttar självklart även anhöriga, sa Lillemor Nilsson, en av två kamratstödjare i Norrbotten.

Var stolta

Förutom de möten som de anhöriga själva anordnar genomförs också informationstillfällen på flera platser i landet som förbandet står för. Senast en sådan informationsträff genomfördes var i slutet av maj och nästa är planerad till november.
Träffen avslutades med att chefen för I 19, överste Jan Mörtberg, gav sin syn på insatsen i Afghanistan och de förhållanden som råder.
– Jag är stolt över våra kollegor och den insats de gör där nere, det ska ni också vara, avslutade Mörtberg.