Möt Försvarsmakten på Sail Karlskrona

Är du nyfiken på Försvarsmakten? Då har du ett utmärkt tillfälle den 13-15 augusti när Försvarsmakten visar upp marinens modernaste fartyg i Karlskrona handelshamn under evenemanget Sail Karlskrona 2009.

Korvetten Härnösand av Visbyklass är ett av fartygen som går att besöka Foto: Kockums AB

Du ges möjlighet att få inblick i dagens försvarsmakt genom att exempelvis besöka en Visby-korvett och lära dig mer om hur man röjer minor till sjöss. Du får möjlighet att veta mer om värnplikt och hemvärnet. Du kan även se hur uppblåsning av livflottar går till. På kajen i anslutning till fartygen finns det utställning och information om bland annat flygvapnet, hemvärnet, sjövärnskåren, vapensystem och Försvarsmaktens insats utanför Somalias kust. På plats finns även en stor dyktank där det finns möjlighet att se dykare i aktion.

I samband med Sail 2009 genomförs Swedish Sail cup Karlskrona som är ett internationellt dam-SM i matchracingsegling. Marinen ställer upp med ett antal mindre båtar för att stödja genomförandet av detta nyinstiftade dammästerskap. Du kan läsa mer på http://swedishsailcup.wordpress.com.
Alla är varmt välkomna!

Läs mer om Sail 2009 på www.karlskrona.se/sail (nytt fönster)

Ordinarie flyguppvisning under Sail  Karlskrona är inställd på grund av sjukdom. I stället kommer en enklare uppvisning att genomföras under utsatt uppvisningstid på fredagen och lördagen. Varning för höga ljudnivåer! 

Program i stort (med reservation för ändringar)


Torsdag 13 augusti

1100 Försvarsmaktens utställning öppnar
1100 Sjöstridsskolans senaste tillskott, skolfartyget HMS Arcturus förtöjer
1130,1230,1330,1430,1530,1630 Uppblåsning livflotte
1200-1600 Visning ombord HMS Arcturus
1630-1800 HMS Sturkö, HMS Halland samt HMS Härnösand  förtöjer
2000 Försvarsmaktens utställning stänger
 

Fredag 14 augusti

0900 Försvarsmaktens utställning öppnar
1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630 Förevisning av Uppblåsning livflotte
1200-1600 Visning av ubåten HMS Halland , skolfartyget HMS Arcturus och röjdykfartyget HMS Sturkö
1200, 1400, 1600 Förevisning av Röjdykfartyget HMS Sturkös fjärrstyrda ”minröjningsfarkost” (ROV) 
1200 Enklare uppvisning med JAS 39, (varning för höga ljudnivåer)
1400-1800 Visning ombord på korvetten HMS Härnösand
2000  Försvarsmaktens utställning stänger

Lördag 15 augusti

1000 HMS Härnösand kastar loss, kort manöveruppvisning
1100 Försvarsmaktens utställning öppnar
1130, 1230, 1330, 1430, 1530, Förevisning uppblåsning livflottar
1200-1600 Visning av ubåten HMS Halland , skolfartyget HMS Arcturus och HMS Sturkö
1200 Enklare uppvisning med JAS 39, (varning för höga ljudnivåer)
1200, 1420, 1600 Förevisning av Röjdykfartyget HMS Sturkös fjärrstyrda ”minröjningsfarkost” (ROV)
1345 HMS Härnösand förtöjer, kort manöveruppvisning
1500-1800 Visning av korvetten HMS Härnösand
2000 Försvarsmaktens utställning stänger