Lokal samverkan mot piratverksamhet

För att öka kunskapen kring den EU-ledda operation som sedan december 2008 bekämpar piratverksamhet i Adenviken, har de svenska fartygen en samverkansofficer från Djiboutis flotta ombord. Syftet är att visa hur vi som militär makt jobbar mot piraterna.

ME01:s battlewatch captain Micke Åkesson guidar den djiboutiske samverkansofficeren löjtnant Mahad Douhour Maidaneh ombord HMS Trossö. Foto: Hannah Larsson

Löjtnant Mahad Douhour Maidaneh arbetar sedan sju år i Djiboutis flotta. Han är nu fartygschef på ett mindre fartyg vars uppgift är att skydda kusten och civila båtar mot piratattacker.

En veckas vistelse ombord på det svenska stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö har gett honom möjlighet att observera hur det svenska styrkebidraget till EU-ledda Operation Atalanta är organiserat.

Viktigt skydd

– Skyddet som EU erbjuder World Food Programme (WFP) är väldigt viktigt för det somaliska folket. Att eskortera WFP och kommersiell sjöfart är viktigt för Djiboutis hamn och landets ekonomi. Vi är ett litet land som behöver europeiska fartyg till Djibouti och vi vill jobba tillsammans med andra länders marina enheter för att göra Adenviken säkrare, säger löjtnant Douhour Maidaneh.

Det svenska fartyget HMS Trossö är större än de båtar som marinofficeren är van vid. Han är imponerad över hur besättningen jobbar tillsammans med en mängd olika uppgifter. Fast ombord är det väldigt kyligt, tycker han.

– Luftkonditionering är vi inte vana vid i Afrika.

Dyrare omväg

De länder som till stor del livnär sig på sjöfarten genom viktiga hamnstäder som Salalah, Djibouti och Aden, har som mål att göra Adenviken säkrare för sjöfarten. Flera rederier som trafikerar Asien-Europa, väljer den betydligt längre vägen runt Afrika hellre än att gå via Adenviken genom Röda havet upp i Suezkanalen. Anledningen är att risken för piratattacker anses överhängande. Försäkringspremierna har rakat i höjden och nervositeten bland besättningarna är stor. Men hur ska man gå tillväga för att göra Adenviken säkrare?

– Det är både enkelt och svårt, säger löjtnant Douhour Maidaneh. Varför finns det pirater? Jo, för att det är så instabilt i Somalia. Adenviken är stor, och Djiboutis flotta kan bara kontrollera eget territorium.

Löjtnant Douhour Maidaneh kommer att låta kollegerna i Djiboutis flotta ta del av hans intryck från veckan med ME01.