Livgardet övar i centrala Stockholm

Måndagen 24 augusti startar Operation Stockholm. Under tre dagar befinner sig soldater från Livgardet i Kungsängen i centrala Stockholm där de bland annat firar ner sig vid Fjällgatan och framrycker längs Kocksgatan.

Att fira ner sig (rappellera) från höga höjder är ett av momenten under Operation Stockholm. Foto: Försvarsmakten

Syftet med övningen är att testa soldaternas förmåga att planera och genomföra strid i bebyggelse. Många av dagens strider utspelar sig i komplexa stadsmiljöer, och Stockholm erbjuder bra övningsmöjligheter. Att strida i bebyggelse är oerhört krävande, både fysiskt och psykiskt, och kraven på officerare och soldater är mycket höga. De som blir godkända får den eftertraktade stadsskyttebågen.

Soldaterna kommer befinna sig i området kring Karlbergs Slott där de har ett stationssystem med bland annat sjukvård och hinderbana. De genomför även marscher i centrala Stockholm och nattorientering i området kring Kaknästornet. Ingen skottlossning kommer att ske i närheten av centrum, soldaterna övar endast framryckning längs gata. Tillfälliga avspärrningar kan förekomma när soldaterna rör sig över vägar.

Skottlossning med lös ammunition kommer att förekomma dagtid under tisdag och onsdag i närheten av Beckomberga och vid Arbetsmiljöverket i Solna. Firningen vid Fjällgatan äger rum under tisdagen och onsdagen mellan c:a klockan 10.00 och 13.00.

Övningen avslutas med en ceremoni klockan 18.00-19.00 på onsdagen vid Gustaf Adolfs kyrka då soldaterna får stadsskyttebågen.

Livgardet är ett kompetenscentrum för strid i bebyggelse i Försvarsmakten och har utbildat förband med särskild förmåga till strid i urbaniserad miljö sedan början på 1990-talet.


För mer information, ring informatör Björn Westerdahl, 0705-52 97 18 eller Katja Öberg-Lundgren, 0705-52 96 89.