Livgardet försvarade Stockholm

Operation Stockholm blev en spännande utmaning för Livgardets soldater. Bland annat fick de utforska tunnelsystem under Stockholm och framrycka längs Kocksgatan. Genom övningen visar soldaterna att de klarar att strida i stadsmiljö.

Strid i bebyggelse är en komplex uppgift som kräver uppmärksamhet och framförhållning av soldaterna. Fienden kan finnas bakom gatuhörn, i tunnlar och i höghus ovanför. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Firningsövningen vid Fjällgatan är en spännande och psykologisk övning där soldaterna stärker självförtroendet och tilliten till sina befäl och instruktörer.
Firningsövningen vid Fjällgatan är en spännande och psykologisk övning där soldaterna stärker självförtroendet och tilliten till sina befäl och instruktörer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik besökte soldaterna och berättade att det är viktigt att kunna lita på sin utrustning och sina kamraters kompetens.
Arméinspektör Berndt Grundevik besökte soldaterna och berättade att det är viktigt att kunna lita på sin utrustning och sina kamraters kompetens. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ihållande regn, vandringar genom mörka tunnlar och brist på mat och sömn var några av prövningarna soldaterna ställdes inför under provet.
Ihållande regn, vandringar genom mörka tunnlar och brist på mat och sömn var några av prövningarna soldaterna ställdes inför under provet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Firningsövningen vid Fjällgatan är en spännande och psykologisk övning där soldaterna stärker självförtroendet och tilliten till sina befäl och instruktörer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Arméinspektör Berndt Grundevik besökte soldaterna och berättade att det är viktigt att kunna lita på sin utrustning och sina kamraters kompetens. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ihållande regn, vandringar genom mörka tunnlar och brist på mat och sömn var några av prövningarna soldaterna ställdes inför under provet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Ett av proven gick ut på att fira sig ned med rep från Fjällgatan till Stadsgårdsleden. Firningen är cirka 40 meter, och rakt nedanför kan soldaterna se trafiken.
– Det är viktigt att lära känna sig själv och hur man fungerar i gruppen. Om man lär sig hantera sin stress och tänka och agera rationellt så klarar man sig bra i pressade situationer, sa arméinspektör Berndt Grundevik som talade med soldaterna vid Fjällgatan.

Under övningen har soldaterna rört sig i grupper mellan olika stationer där de fått lösa problem. Övningsmomenten har bland annat innefattat nattorientering, sjukvård och strid där grupperna tränat på att fatta snabba beslut i komplexa situationer.
– Operation Stockholm är ett utökat soldatprov där grupperna visar att de klarar av att lösa uppgifter i stadsmiljö. De som genomför provet får stadsskyttebågen som bevis på att de är stadsskyttesoldater, sa Per-Olof Nordin som var med och ledde övningen.

Under tisdagen och onsdagen övade soldaterna strid i bebyggelse med lös ammunition i Beckomberga, och på onsdagskvällen hölls en ceremoni vid Gustaf Adolfs kyrka för dem som genomfört provet.
– En målsättning har varit att så många som möjligt ska klara provet. Jag tycker att soldaterna har gjort ett bra jobb och kämpat på trots att både sömn och mat har varit ransonerade, sa övningsledare Peter Almström efter ceremonin.