Ledarskap och självkännedom

Under tre dagar denna vecka genomförde kadetterna på 217:e kompaniet, (officersprogrammet 2009-2012) en övning som kallas LOS. Detta är en förkortning för ”ledarskap och självkännedom”. Övningen genomfördes ute på Väddö skjutfält i Roslagen.

En grupp kadetter under diskussion i triaden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Förevisning av regnskydd (puppa) före övningen.
Förevisning av regnskydd (puppa) före övningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Två av kompaniets plutonchefer under arbete i triad.
Två av kompaniets plutonchefer under arbete i triad. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Olof Forsberg (till vänster på miniatyrbilden) tillsammans med sina plutonskamrater efter avslutad övning.
Kadett Olof Forsberg (till vänster på miniatyrbilden) tillsammans med sina plutonskamrater efter avslutad övning. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Förevisning av regnskydd (puppa) före övningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Två av kompaniets plutonchefer under arbete i triad. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadett Olof Forsberg (till vänster på miniatyrbilden) tillsammans med sina plutonskamrater efter avslutad övning. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Syftet med övningen är att kadetterna skall lära känna sig själva och sina närmaste kamrater på ett bättre sätt. Under de första 24 timmarna som startade på måndag eftermiddag var kadetterna utplacerade ensamma i skogen med bara en sovsäck, regnskydd och mat. De hade ingen kontakt med varandra och fick heller inte ha med sig mobiltelefoner, musikspelare eller liknade utrustning. Anledningen till detta var att de skulle fundera igenom sin egen situation och reflektera över sina egna värderingar. Det är ett sätt att få igång en process hos den enskilde kadetten att fundera över bland annat sitt yrkesval och vad det innebär att utbilda sig till officer. Till sin hjälp hade de ett antal frågor som de kunde använda som stöd.

Under de följande 24 timmarna samlades sedan kadetterna tre och tre för att diskutera sina funderingar och utbyta åsikter och erfarenheter med varandra. Det här är en del av övningen där det krävs att kadetterna är ärliga mot varandra och är beredda att diskutera även djupare personliga frågor.

I övningen deltog även kadetternas plutonchefer och kompanichef på samma villkor. De gick igenom frågeställningarna på samma sätt som kadetterna.

Kadett Olof Forsberg som tillhör 7:e pluton på kadettkompaniet tycker att övningen har motsvarat det han hade förväntat sig. Han har tidigare tjänstgjort på spaningspluton, så att vara ute i skogen ensam är inte något nytt för honom. Däremot att vara ensam under ett dygn med syftet att fundera över sina egna tankar och värderingar är något han inte gjort förut. Det är nyttigt att vara ensam under ett dygn med sina funderingar kring djupare frågor, säger han. Under det andra dygnet när han tillsammans med två andra diskuterade sina tankar och värderingar tycker han att de kom ganska långt i att vara öppna mot varandra och diskutera även svårare ämnen som egna känslor. Han skulle gärna se att han fick göra om motsvarande övning om ungefär ett år för att se hur gruppen har utvecklats. Då skulle man kanske även kunna genomföra det i en större grupp.