JAS 39-plan i olycka

En JAS 39C buklandade kort efter 14.00 på flygflottiljen F 17 i Ronneby.

En JAS 39C buklandade på flygflottiljen F 17 i Ronneby. Foto: F17/Försvarsmakten
JAS 39C efter buklandning på F 17.
JAS 39C efter buklandning på F 17. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
JAS 39C efter buklandning på F 17. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Flygplanet lämnade landningsbanan och när det stannade kopplade piloten loss sig och lämnade planet gående.

Räddningsstyrkan vid F 17 kom till platsen sekunder efter händelsen och släckte en mindre brand i planet.

– Vi inleder nu en utredning av händelsen enligt våra normala rutiner,  men efter en initial intervju med piloten tyder det mesta på att olyckan orsakades av den mänskliga faktorn. Det finns inget som tyder på något tekniskt fel på flygplanet, säger flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer.

Flygplatsen i Ronneby är stängd tills flottiljen får tillstånd av Statens haverikommission att flytta på flygplanet.

Statens haverikommission kommer nu att utreda olyckan för att klarlägga händelseförloppet.