(Inter)nationell flygövning

I måndags startade den största nationella flygövningen i Sverige. Övningen kommer att pågå fram till fredag den 4:e september. Övningen kallas TTP-övning och målsättningen är att utveckla svensk taktik, stridsteknik och procedurer för flygstyrkorna.

Just nu genomförs flygövningar över Norr- och Västerbotten. Foto: Louise Levin

I övningen deltar 171:a stridsflygdivisionen från F 17, Verkansutvecklingsenheten från Taktikutveckling för JAS, VUE TU-JAS, med personal från FMV, båda divisionerna från F 21, flygstridsledning från Luftstridsskolan, svenska och utländska forward air controllers samt 332:a divisionen från Bodø, Norge.

171:a stridsflygdivisionen och VUE TU-JAS baserar på Vidsel och F 21:s divisioner flyger från Kallax. Övningen är en cross border-övning eftersom 332:a divisionen från Bodø startar i Norge och flyger över landsgränsen till det gemensamma flygövningsområdet.

Förutom att ensas i flygvapnet om taktik, teknik och procedurer är det en utbildning för nyutbildade mission commanders. En mission commander är chef för ett stort antal deltagande flygplan som är sammansatt i ett flygföretag, Comao, och ansvarar för planering, ledning och utvärdering av uppdraget.

Även om det är en nationell flygövning så finns internationella inslag. Övningen går ut på att öva för internationella insatser. I det ingår att öva offensivt och defensivt luftförsvar, understöd av markförband – close air support, och offensiva markmålsoperationer. Under den andra övningsveckan kommer skarp skjutning mot mark- och luftmål över land och mot vingmål över hav att genomföras.

– En sån här övning ger jättemycket. Vi får största möjlighet nationellt att öva piloter i realistiska miljöer och uppdrag, säger Carl-Johan Edström, chef för 212:a stridsflygdivisionen.