Göra medvetna val

Prime for life är en utbildning om alkohol och droger för alla på regementet. Oavsett om det gäller anställda eller värnpliktiga. Forskningen visar att vem som helst kan utveckla alkoholism.

Björn Olofsson, Förslöv, lyssnar på kamraternas inlägg i diskussionen. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Anton Westin, Sundsvall, Max Björklund, Piteå, Michael Selander, Bispgården, Anik Islam, Järfälla och Stefan Andersson, Mölndal fyller i frågeformulär.
Anton Westin, Sundsvall, Max Björklund, Piteå, Michael Selander, Bispgården, Anik Islam, Järfälla och Stefan Andersson, Mölndal fyller i frågeformulär. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Anton Westin, Sundsvall, Max Björklund, Piteå, Michael Selander, Bispgården, Anik Islam, Järfälla och Stefan Andersson, Mölndal fyller i frågeformulär. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

Meningen med utbildningen är inte att dela ut pekpinnar utan att väcka medvetenheten om riskerna med användandet av alkohol och droger. Att bara vara försiktig och ha goda avsikter räcker kanske inte alltid, enligt kursinnehållet. Har man kunskaper är det ett helt annat läge, då är det lättare att göra medvetna val.

Officerare utbildar

Robert Andersson och Martin Risberg, officerare vid pjäskompaniet, utbildar förbandets alla soldater. De berättar bland annat om tolerans och högriskval, det vill säga hur mycket alkohol tål vi och vad gör vi för val. Det är väldigt individuellt, betonar de båda officerarna. Alla har ett eget ansvar och att det gäller att tänka till själv.
Enligt Robert Andersson och Martin Risberg är många olika saker som kan bidra till alkoholism eller drogmissbruk, psykologiska, biologiska eller sociala. Diskussionerna är många under kursen, alla får säga sitt.  

Soldaterna får också svara på ett frågeformulär, en självbedömning, där man själv kan bilda sig en uppfattning om hur de själva hanterar alkohol. Något som enbart är till för deras egen del.