Framåtblickande besök på ME01

När marinens högste chef besökte ME01 blickade han framåt. Erfarenheterna från den nu pågående, första insatsen mot piratverksamheten i Adenviken, ska överföras till fortsättningsstyrkan som väntas vara på plats i april nästa år.

Vid marininspektörens besök gjordes division alle man på HMS Trossö som låg vid kaj i Djibouti. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Ledningssystemoperatören Therése Palmqvist hälsar på marininspektören Anders Grenstad.
Ledningssystemoperatören Therése Palmqvist hälsar på marininspektören Anders Grenstad. Foto: Hannah Larsson
Intensivvårdssköterskan Marie Johansson visar en av sjukvårdscontainrarna för Anders Grenstad och Henrik Undén.
Intensivvårdssköterskan Marie Johansson visar en av sjukvårdscontainrarna för Anders Grenstad och Henrik Undén. Foto: Hannah Larsson
Ett besök gjordes även på Djiboutis flotta.
Ett besök gjordes även på Djiboutis flotta. Foto: Hannah Larsson
Ledningssystemoperatören Therése Palmqvist hälsar på marininspektören Anders Grenstad. Foto: Hannah Larsson
Intensivvårdssköterskan Marie Johansson visar en av sjukvårdscontainrarna för Anders Grenstad och Henrik Undén. Foto: Hannah Larsson
Ett besök gjordes även på Djiboutis flotta. Foto: Hannah Larsson

Vad har gjorts rätt och vad kan göras bättre när insatsen i Adenviken får en fortsättning under nästa år? Det var frågor som två av marinens högsta chefer ville ha svar på vid sitt besök vid ME01.

Marininspektören konteramiral Anders Grenstad och flottiljamiral Odd Werin, var minst sagt nöjda med de resultat som Sveriges "antipiratstyrka" åstadkommit hittills i Adenviken.
– Ni är oerhört professionella och jag är stolt över att stå här i dag, sade Anders Grenstad till alla förbandets sjömän och soldater vid en uppställning på HMS Trossö.

Amiralernas nyfikenhet kring varför besättningarna sökt sig till ME01 och vad de ska göra härnäst var stor. Att flera sjömän funderar på att fortsätta till olika officersutbildningar eller ta anställning vid insatsförbandet Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona ser han som ett bra betyg.

Planerar fortsättning

Regeringen har gett i uppdrag åt Försvarsmakten att planera för en fortsättning av insatsen i Adenviken, och Anders Grenstad ville höra vilka råd ME01:s olika enheter har att ge.

Därför besöktes de bägge korvetterna för att prata med fartygschef och besättning, underhållsenheten i land, sjukvårdens traumagrupp och skyddsstyrkan Vessel Protection Detachment (VPD) med rötter i Amfibieregementets bordningsstyrka.

I chefen för Djiboutis flotta, hos vilken ett besök gjordes för att tacka för samarbetet, fann Anders Grenstad en gammal bekant.
– Vi har ju setts förut och kommer säkert att ses igen, konstaterade Anders Grenstad och överlämnade en gåva från svenska flottan.