Första steget mot ett spännande yrke

Efter soldatutbildning, tester och uttagningar stod på måndagen 335 blivande specialistofficerare uppställda på fem av Försvarsmaktens olika skolor för att starta sin utbildning till specialistofficerare. 55 av dem kom direkt från första omgången av den nya aspirantutbildningen, och ryckte in med ett sextiotal andra på Militärhögskolan Halmstad.

Matilda Larsson och Charlie Gustafsson har olika bakgrund och inriktning, men ser båda fram emot utbildningen till specialistofficer. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Bland de 120 kadetterna vid Militärhögskolan Halmstad finns alla Försvarsmaktens förband representerade.
Bland de 120 kadetterna vid Militärhögskolan Halmstad finns alla Försvarsmaktens förband representerade. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Bland de 120 kadetterna vid Militärhögskolan Halmstad finns alla Försvarsmaktens förband representerade. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Det känns bra, det är något jag längtat efter. Detta är ju början på ens framtida karriär, säger Matilda Larsson från Karlskrona.
Med erfarenhet av jobb i handelsflottan blev hon intresserad av marinen, och när hon hörde talas om aspirantutbildningen tyckte hon det var dags att testa.
Matilda Larsson är överlag nöjd med aspirantutbildningen i Halmstad, som hon upplevde som tuff men välskött. Nu går hon vidare med mot att bli specialistofficer med inriktning vapentekniker sjö, och tilltalas av kombinationen av teknik, ledarskap, pedagogik med mera.
– Jag hoppas att jag kommer att lära känna mig själv bättre, och få testa mina egna gränser, säger hon.

Alla förband

De blivande specialistofficerarna startar sin utbildning med ett halvårs studier i de ämnen som är gemensamma för all officersutbildning, ämnen som krigsvetenskap, statskunskap, ledarskap och fysiskt stridsvärde. Därefter går de vidare med två terminer på olika fack- och funktionsskolor, beroende på vilken inriktning de valt.
– Här på Militärhögskolan Halmstad finns elever från alla förband i Försvarsmakten, vilket är unikt, sa programchef Patrik Rydell, vid inryckningen. Det ser jag som en stor styrka – här får ni en bild av hela Försvarsmakten.

Trivdes bra

Bland kadetterna finns också Charlie Gustafsson som gjorde sin värnplikt 2004/2005 vid P4 och trivdes bra med det militära livet.
– Jag var sugen på att söka officersutbildning redan då, men då fanns bara den längre, mer teoretiska yrkesofficersutbildningen, som jag inte tyckte passade mig, säger han.
Efter att ha tjänstgjort för Försvarsmakten i Kosovo en omgång kändes inte tillvaron som byggnadssnickare så spännande längre, och han sökte till den nystartade specialistofficersutbildningen. I år, efter en andra ansökan, kom han in, och ska nu inrikta sig mot teknisk tjänst mark/mekanik – ett spännande sätt att jobba som tekniker, tycker han
– Nu får jag blandningen, både tekniken och det militära, säger han. Jag trivs bra i uniform och vill åka ut igen i internationell tjänst. Och istället för att åka på enstaka missioner, kan man ju ha det som jobb.

– De här eleverna är verkligen efterfrågade som blivande kolleger, säger Patrik Rydell. Specialistofficerna kommer att bli Försvarsmaktens nya ryggrad.