Första fältvaneveckan avslutas med marsch till regementet

Förväntansfulla, spända och nyfikna var de soldater som under förra veckan gav sig iväg ut i fält vid Livregementets husarer på sin första fältvanevecka.

Fotvisitation - om fötterna inte fungerar så kan inte soldaterna förflytta sig. Därför är det viktigt att fötter kontrolleras och hålls i ett bra skick. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Att vara i skogen dygnets alla timmar gör soldaterna trötta och varje tillfälle till vila uttnytjas.
Att vara i skogen dygnets alla timmar gör soldaterna trötta och varje tillfälle till vila uttnytjas. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Att vara i skogen dygnets alla timmar gör soldaterna trötta och varje tillfälle till vila uttnytjas. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten

Soldaterna har under tio dagar lärt sig en hel del om både vapen och om hur man vistas i skog och mark när det råder ett militärt hot. Skjutning tycker de flesta har varit roligast och det mest intressanta under de tio dagar som fältvaneveckan har pågått.

Det är stor skillnad från att leva som student till att vara värnpliktig.
– Det är annorlunda och hårdare på ett visst sätt, berättar en soldat i mörkret medan han och hans kamrater i skvadronen runt omkring gräver värn.
– Kanske inte fysiskt utan mer psykiskt. Man måste följa regler och lära sig komma i tid. Det är en helt annan känsla än vad man är van vid i skola och hem. Men jag är nöjd, avslutar han samtalet innan han måste fortsätta gräva sitt värn.

60 minuter är kravet på att gräva ut sitt värn (grop i marken som ska skydda soldaten vid strid). På minuten kontrollerar officerarna om de värnpliktiga har grävt värnet färdigt. De som inte är klara med sitt värn får en ny tid – de som är klara får vila.

Sista dagen marscherar soldaterna hem till regementet och det är en skön syn för de flesta när de kan se fästningen på någon kilometers avstånd – där deras logement med säng finns. Dagen är dock inte slut. All utrustning ska noggrant vårdas innan det blir dags för kvällen och kanske något samtal till flick-/pojkvän.