Fler RG 32 till Afghanistan

Försvarsmakten har i veckan levererat ytterligare två stycken RG 32 (Galten) till förbandet i Afghanistan. Totalt finns nu 22 stycken i insatsområdet.– Det innebär att vi nu har ett fordon där vi snabbare och effektivare kan besvara motståndarens eld, säger Olof Granander som är chef för den svenska Isaf-styrkan.

Personterrängbil 6, Galten. Foto: Försvarsmakten

RG 32 har mycket bra framkomlighet och ger också soldaterna ökat skydd mot finkalibrig eld, minor och IED:er (Improvised Explosive Devise).
– För soldaternas del innebär fordonet större trygghet och ökad förmåga att lösa uppgifter när de tillsammans med Afghanska armén och polisen patrullerar i områden där motståndaren finns, säger Olof Granander.

Alla de fordon som nu har levererats ingår i den första planerade tillförseln av RG 32 till insatsen i Afghanistan. Men fler är på väg. Redan i mitten av oktober räknar Försvarsmakten med att få ner tio stycken RG 32 bestyckade med Kulspruta modell 58 i skyddad lavett.
– Det första beslutet att skicka ner RG 32 fattades av Högkvarteret i januari 2009 och detta ser vi nu stegvis resultatet av, säger generalmajor Berndt Grundevik, armétaktisk chef.

Innan rotationen av FS18 sker i början av december är inriktningen också att ha ytterligare minst ett tiotal RG 32 med kulspruta på plats.
– Våra soldater ska ha ett bra skydd, därför tillför vi fordonen, säger Berndt Grundevik.

Den sydafrikanska personterrängbilen RG 32, i Sverige med namnet "Galten", är framtagen av Försvarets materielverk och konstrueras i Sydafrika av företaget BAE Land Systems OMC. De första fordonen levererades till Försvarsmakten i början av 2006.