Fältarbetsskolan en självklar del i insatsorganisationen

Fältarbetsskolan som är en del av Göta ingenjörregemente utbildar yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare i fältarbetstjänst, och utvecklar samtidigt Försvarsmaktens fältarbetsfunktion. Att skolan är integrerad med förbandet innebär att utbildning och utveckling sker mot gemensamma mål, och att realistiska samövningar blir enklare att genomföra.

Sergeant Ekholst ger instruktioner till de värnpliktiga inför nästa moment. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Chefen Ing 2 Tommy Karlsson, chefen Fältarbetsskolan Anders Nygren får information om utbildningsmomentet av kurschef Joakim Carlsson.
Chefen Ing 2 Tommy Karlsson, chefen Fältarbetsskolan Anders Nygren får information om utbildningsmomentet av kurschef Joakim Carlsson. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Soldaterna vid 3.kompaniet lyssnar intressant på de instruktioner som ges inför nästa moment.
Soldaterna vid 3.kompaniet lyssnar intressant på de instruktioner som ges inför nästa moment. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Chefen Ing 2 Tommy Karlsson, chefen Fältarbetsskolan Anders Nygren får information om utbildningsmomentet av kurschef Joakim Carlsson. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Soldaterna vid 3.kompaniet lyssnar intressant på de instruktioner som ges inför nästa moment. Foto: Maddelena Lago/Ing 2

Just för dagen är det två 1:e sergeanter från Fältarbetsskolan som utbildar en pluton i truppföring. Sergeanterna läser till specialistofficerare med inriktning mot att kunna verka som gruppchef i insatsorganisationen. Utbildningen beräknas vara helt klar till våren 2010 men redan nu i våras anställdes 15 av 16 vid Ing 2, vilket är en rejäl kompetensförstärkning.

För att ytterligare höja kompetensen och inriktning mot fältarbetsspecifik stridsteknik är nu sergeanterna placerade på förbandets kompanier. Under fem veckor ska de förbereda, genomföra och därefter analysera olika övningsmoment på plutons- och kompaninivå. Därefter följer fortsatt ledarskapsutbildning med tillhörande uppgifter.

– Det är en stor fördel att utbilda med inriktning mot sin egna funktion vilket märks på både elever och officerares motivation och engagemang. Vi vet vad som behövs i förbandets insatsorganisation och har ett egenintresse av att det blir så bra som möjligt, säger Joakim Carlsson, kurschef vid Fältarbetsskolan.

Regementschef Tommy Karlsson tycker att det nya systemet med rörliga befattningar är positivt. Främst med den anledning att flera av de officerare som har en befattning i insatsorganisationen även har en rörlig befattning vid Fältarbetsskolan, vilket i sin tur skapar ett ömsesidigt utbyte.

– Det är mycket positivt att se sergeanterna ute i verksamheten det har vi väntat på länge, tillägger regementschefen. Övningarna är på en bra nivå och våra värnpliktiga som ryckte in för tre veckor sedan verkar trivas med utbildningen.