”Det här är framtidens förband”

Generaldirektör Ulf Bengtsson, arméinspektör Berndt Grundevik och informationsdirektör Erik Lagersten besökte i förra veckan KS 19 i Kosovo. Syftet var att på plats skapa sig en helhetsuppfattning om insatsen och prata med de svenska soldaterna.– Det är den här sortens förband som är försvarsmaktens framtid, sa generaldirektör Bengtsson i ett tal till kontingenten.

Soldaterna fick möjlighet att träffa både generaldirektören och arméinspektören och ställa frågor och framföra åsikter om framtiden. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

Det är mycket som är på gång i KFOR och Kosovo just nu. Bland annat har Nato beslutat att dra ner truppbidragen och den militära närvaron med 3000 soldater och kvar efter årsskiftet blir 10.000 soldater. Även om detta inte berör det svenska bidraget eller KS19 så är det ett beslut som kan komma att påverka den svenska insatsen i framtiden.

Ulf Bengtsson, Berndt Grundevik och Erik Lagersten fick bland annat följa skyttesoldaterna när de patrullerade och de svenska officerare som arbetar med att stödja och utveckla Kosovos egna institutioner. Och besökarna var alla mycket nöjda.
– Jag ser en otrolig professionalism och det finns en tydlig vilja hos soldaterna att tjänstgöra i Försvarsmakten, säger Berndt Grundevik som själv tjänstgjort i utlandsstyrkan i KFOR.

– Det vi ser här är framtidens förband. Ett förband som har arbetat tillsammans i över två år och som tillsammans åker på utlandsuppdrag. Nu har Försvarsmakten de bästa förbanden vi någonsin har haft i utlandsstyrkan, och det är tack vare Nordic Battle Group, fortsätter han.

Första besöket i utlandsstyrkan

För generaldirektör Ulf Bengtsson var det här första besöket i utlandsstyrkan sedan han tillträdde posten och han var mycket imponerad av det han fick se och uppleva. 
– Det har varit mycket glädjande att få vara här, jag har fått en hel del viktiga intryck och frågor från soldaterna som jag kommer att ta med mig hem. Frågan för insatsen i Kosovo är nu vart vi går härifrån. Hur ser den kommande transformeringsprocessen ut? Vi ska bidra med det som är bäst för Kosovo just nu, och vi kan inte sitta på hemmaplan och ta beslut som rör framtiden för det här uppdraget utan att ha varit här och fått uppleva uppgiftens helhet, sa han.