Blivande specialistofficerare

– Jag ser fram emot en spännande och kul utbildning, säger Susanne Enström som är en av de blivande specialistofficerare som börjar sin utbildning den här veckan.

Jon Lundgren är en av dem som har erfarenhet av Försvarsmakten sedan tidigare, han har varit med på två internationella insatser. Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten
Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten
Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten

Under måndag, tisdag och onsdag har 22 elever av dem som nu börjar sin utbildning till specialistofficerare varit här på regementet för en förbandsintroduktion. Här har de fått information om och bekantat sig med det som ska bli deras arbetsplats efter utbildningen.

Det är nu tredje kullen specialistofficerare som utbildas i Försvarsmakten. Denna gång är det första gången som inte alla har gjort värnplikt innan de sökt utbildningen. Istället har en del av dem gått aspirantutbildning, en förberedande utbildning för att ge dem militära förkunskaper som behövs för att kunna bli officer, bland annat grundläggande soldatutbildning och ledarskap.

Efter dagarna här kommer killarna och tjejerna åka iväg för att studera på Logistikskolan i Skövde, Markstridsskolan i Kvarn eller Försvarsmaktens Tekniska skola i Halmstad. Vilken skola de åker till beror på vilken inriktning de har. Som specialister kommer de vara experter inom sina respektive tjänsteområde och för dem som nu är här är det inom mark, försörjning och teknik.

När eleverna har läst i tre terminer kommer de tillbaka för att anställas som specialistofficerare på P 4. Då kommer de bland annat vara vagnchefer och gruppchefer i den framtida insatsorganisationen.