Blivande fältarbetsspecialister rustar för framtiden

Blivande specialistofficerare vid Ing 2 förbereder sin framtid genom att fylla var sin lastpall med all den utrustning de behöver under sin kommande utbildning. Totalt kommer 13 specialistofficerare att utbildas för Ing 2:s räkning det kommande året. Huvuddelen av dem ska läsa vid Markstridsskolan och två av dem utbildas vid Logistik- respektive Ledningsskolan.

Robert Krogh, blivande ammunitionsröjningsspecialist vid Ing 2, provar ut rätt storlek på uniformen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Förrådsman Göthe Johansson hjälper till att kontrollera utrustningslistorna så att allt kommer med.
Förrådsman Göthe Johansson hjälper till att kontrollera utrustningslistorna så att allt kommer med. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Än så länge bara botten täckt i den lastpall som ska fyllas med utrustning.
Än så länge bara botten täckt i den lastpall som ska fyllas med utrustning. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Förrådsman Göthe Johansson hjälper till att kontrollera utrustningslistorna så att allt kommer med. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Än så länge bara botten täckt i den lastpall som ska fyllas med utrustning. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Att det är mycket utrustning som behövs under utbildningen fick de blivande specialistofficerarna erfara då de rustade sig för skolstart. Det var allt från mössor och tröjor till kängor och skjortor som skulle provas för att hitta rätta storlekar. Den tilldelade lastpallen och de vita säckarna blev snabbt fyllda med hjälp av förrådspersonalen.

– Jag har sökt tjänstledigt från mitt arbete som polis i Sundsvall för att kunna gå den här utbildningen, säger Katarina Norberg, 29. Katarina ska utbilda sig till ammunitionsröjningsspecialist och ser fram emot att kunna delta i internationella insatser som specialistofficer.
– Jag jobbade med vapen- och ammunitionssökande hundar i Nordic Battlegroup 07 men fick aldrig följa med utomlands eftersom hundar inte efterfrågades då. Nu ser jag fram emot att få komma med efter min utbildning. Att i framtiden flytta från Norrland till Småland för att tjänstgöra på Ing 2 ser Katarina inte alls som ett hinder.

Jens Erlandsson från Bjuv i Skåne, 24, grundutbildad som militärpolis på Livgardet ser också fram emot tjänst vid Ing 2 och ytterligare internationella missioner.
– Jag har deltagit i två missioner tidigare men inte som ammunitionsröjare, det är ammunitionsröjning jag vill jobba med, säger Jens.

Kapten Joacim Carlsson, kurschef vid Fältarbetsskolan, kommer att vara kontaktperson från Ing 2 mot eleverna då de utbildas på andra orter. Kontakten med hemmaförbandet och ingenjörtjänsten är viktig säger han. Han ser också fram emot att samtliga elever på Specialistofficersutbildningen 2009/2010 vid Markstridsskolan kommer till Eksjö ett par veckor i höst för att lära sig grunderna i fältarbetstjänst.