Bataljonschefen har ordet

Chefen för artilleribataljonen, överstelöjtnant, Anders Högrell, träffade alla värnpliktiga vid A 9 under andra veckan. Det är ett naturligt och traditionellt inslag för alla nyinryckta.

Anders Högrell, bataljonschef , och Thomas Bergstedt, chef för stab- och trosskompaniet, visar upp artilleribataljonens fälttecken, fanan. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Maths Espemo, Brunflo, Fanny Blomé, Svärtinge, och Markus Eriksson, Bollnäs, lyssnar på chefens visdomsord.
Maths Espemo, Brunflo, Fanny Blomé, Svärtinge, och Markus Eriksson, Bollnäs, lyssnar på chefens visdomsord. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Ett glatt gäng ur pjäskompaniet, i väntan på chefens genomgång.
Ett glatt gäng ur pjäskompaniet, i väntan på chefens genomgång. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Maths Espemo, Brunflo, Fanny Blomé, Svärtinge, och Markus Eriksson, Bollnäs, lyssnar på chefens visdomsord. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Ett glatt gäng ur pjäskompaniet, i väntan på chefens genomgång. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

Under sitt tal betonade han särskilt att de första veckorna kan upplevas som jobbiga och stressiga. Det är mycket att ta in, men att det kommer att ge sig om någon vecka. Många nya krav kommer att ställas, som till exempel tider att passa, att inte kunna ha sina egna kläder och bo ihop och arbeta med många nya människor.
– Idag har ni mycket att lära er, men det kommer att bli bättre, poängterar han.

Därefter fortsätter han med att berätta om artilleriets historia och Bodens fästning. Bataljonens fälttecken visades även upp, det vill säga fanan, med dess olika symboler.
Valspråket för regementet är Ultima ratio regum, som betyder ungefär Konungens yttersta argument.
– Det är viktigt att känna till sin historia för att veta vart man är på väg, säger han.

Regementet har cirka 170 värnpliktiga och de kommer från hela landet. Många har aldrig varit så långt norrut förut, varpå, Anders Högrell uppmanade dem att passa på att se sig omkring.

De olika delarna i förbandet samverkar både med varandra och med andra förband. Han betonar särskilt:
– Alla behövs för att vi ska kunna verka. Vi är alla beroende av varandra.

Medinflytande är också något som berördes. Det är en helt naturlig del av verksamheten, och självklart ska soldaterna vara med och påverka via valda förtroendemän/kvinnor. De uppmanades även att tänka till på vem de vill ha som förtroendevald, eftersom det är viktigt med delaktighet, trivsel, samhörighet, ansvar och engagemang.

Säkerhet är ett ledord på regementet. Säkerhetsföreskrifterna skall vara kända och följas av alla. Hel in, hel ut, det har Försvarsmakten lovat soldaternas anhöriga.

Bataljonschefen berättade även om kraven som finns för att få söka internationell tjänstgöring. Slutligen informerade han om besökshelgen vecka 40, då anhöriga är välkomna att besöka soldaterna för att hälsa på och få se vad de gör.

Slutorden blev:
”Ta hand om varandra och ha kul tillsammans. Vi är olika som människor men det berikar, det viktiga är att vi gör vårt absolut bästa”