Tre nya Galtar på plats

Nyligen landade tre nya Galtar i på Isaf-flygplatsen inte långt från svensk-finska Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.

En av de tre galtar som landade på den tyska flygbasen Marmal under torsdagen. Foto: Karin Arnström/Försvarsmakten

Ytterligare ett antal Galtar ska enligt plan skickas till FS 17 i september.
Galtarna ersätter Toyota Landcruiser och ger bättre skydd och större möjligheter för de svensk-finska patrullerna att stödja de afghanska säkerhetsmyndigheterna i arbetet med säkerheten i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan.

– Detta ökar vår förmåga att patrullera i hela vårt område på ett säkert sätt och är därför ett välkommet tillskott, säger överstelöjtnant Jerker Persson, stabschef på FS 17.