Tillfällig vaktavlösning i Djibouti

Halvvägs in i insatsen mot piratverksamhet i Adenviken, tar förbandet ME01 en kortare ledighet för att hämta nya krafter hemma i Sverige. En vaktstyrka från Marinbasen i Karlskrona tar över skyddet av fartygen som ligger förtöjda till kaj i Djibouti hamn.

En intensiv första halvlek kräver viss återhämtning. ME01:s besättningar på HMS Trossö, HMS Stockholm och HMS Malmö, samt den landbaserade personalen i Djibouti åker hem till Sverige för en kortare ledighet.

Leave, som ledigheten kallas på militärspråk, är till för att personalen som tjänstgör internationellt ska kunna ladda batterierna under insatsen som är krävande med långa och intensiva arbetsdagar. Det är även bra att återkoppla till sitt vanliga liv med familj, vänner och släkt.

Underhållsarbeten

Under tiden tar en vaktstyrka från Marinbasen i Karlskrona över ansvaret för att vakta de tre fartygen som till kaj i Djibouti kommer att genomgå underhåll för att vara i tipp-toppskick då insatsen återupptas i slutet av juli. Vaktpersonalen från Marinbasen som löser av ME01, tycker att uppgiften blir ett roligt avbrott. Minst lika roligt tycker ME01:s personal att det ska bli med en kort visit hemma i Sverige.