Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen besöktes under veckan av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik (KUSP). Syftet med besöket var att öka kunskaperna om förbandens förmågor med inriktning på genomförda och pågående internationella insatser.

Under besöket ombord på korvetterna fick gästerna information om pågående insatser i Adenviken. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Intresset för materielen var stort.
Intresset för materielen var stort. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En provtur i amfibiekårens nya flexibla system, svävaren.
En provtur i amfibiekårens nya flexibla system, svävaren. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Intresset för materielen var stort. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En provtur i amfibiekårens nya flexibla system, svävaren. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) är ett ständigt organ inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med mandat att övervaka det internationella läget på de områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommittén ansvarar för den politiska kontrollen och strategiska ledningen av krishanteringsinsatser. Medlemsstaterna är företrädda på ambassadörsnivå. Sverige representeras av KUSP-ambassadör Olof Skoog.

Besök på förbanden

Chefen för Amfibieregementet, Överste Jonas Olsson inledde dagen med att informera om de båda förbanden, deras förmågor, genomförda och pågående insatser. General Håkan Syrén berättade om den förändringsprocess som Försvarsmakten har genomfört sedan försvarsbeslutet 2004 och det fortsatta arbete som återstår. General Syrén underströk vikten av att utbilda flexibla förband som på kort tid skall kunna sättas in nationellt såväl som internationellt.

Dagen fortsatte med korta förvisningar av amfibiespecifikt material och flottans fartyg, intresset var stort både för materielen och inte minst för de pågående insatserna bland annat i
Adenviken där uppgiften är att skydda sjöfart från piratdåd samt eskortera mattransporter till Somalia.

Personnel Recovery (undsättning av personal)

Ett inslag av personnel recovery genomfördes också under besöket, enkelt beskrivet handlar det bland annat om att undsätta personal, civil såväl som militär som till exempel har blivit avskuret från sin enhet eller hamnat i en besvärlig situation.En allt större tyngd läggs på förmågan att genomföra Personnel Recovery, av flera skäl. Den ökade hotbilden mot personal tjänstgörande i olika krisområden är en anledning, men det är lika mycket en trygghet för de hemmavarande att veta att deras anhöriga får all det stöd som behövs för att på ett så säkert sätt det är möjligt att lösa uppgifter i olika krisområden.