Svenska och finska patruller beskjutna

En svensk-finsk patrull besköts under onsdag förmiddag med finkalibrig eld i Sayad i Afghanistan. Ingen soldat eller materiel skadades.

Det var under en patrullering som den svensk-finska styrkan besköts. Styrkan omgrupperade och avvaktade vidare utveckling utan att besvara eldgivningen. Eftersom eldgivning från de upprorsmakare som finns i området upphörde, fortsätter nu planerad patrullering i området.

Sayad ligger i den sydvästra delen av det svenska ansvarsområdet i som omfattar en större del av norra Afghanistan. Det finns ett svensk-finskt PO, Provincial Office, cirka sju mil fågelvägen från Sayad. Förstärkning som omgrupperat till området behövde inte sättas in.