Sugen på ett nytt jobb efter sommaren?

Rekryteringen till Nordic Battlegroups högkvarter (F)HQ är nu i sitt slutskede. Fortfarande finns drygt tio befattningar lediga med startdatum redan den 31 augusti.

Vid (F)HQ jobbar svenskar, norrmän, finländare, ester och irländare sida vid sida. Fortfarande finns chansen att bli en av dem. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

De avdelningar som det finns vakanser på är personalavdelningen (J1), Und/säkavdelningen (J2), Striavdelningen (J3), Logistikavdelningen (J4), Planeringsavdelningen (J5) samt Ekonomiavdelningen (J8).
– Befattningarna är militära och vi söker därför i huvudsak yrkes- eller reservofficerare, berättar personalchefen på (F)HQ, överstelöjtnant Tomas Nybom.
Men det utesluter ändå inte civila sökande:
–Nej, vissa av befattningarna är av den karaktären att även civila med specialkunskaper är lämpade att söka, säger Tomas Nybom.
Just nu arbetar ett tiotal personer på (F)HQ som finns på Ledningsregementet i Enköping men från och med den sista augusti kommer ungefär 70 personer från fem olika länder att arbeta där.
– Vill man jobba i en multinationell stab och dessutom är beredd att stå i beredskap för en eventuell insats under första halvåret 2011 är det här riktigt spännande tjänster, avslutar Tomas Nybom.
Under "relaterad information" till höger på sidan når du de lediga befattningarna.

Rekrytering av soldater till NBG:s olika enheter inleds i vecka 43.