Stort intresse för svensk insats

Titta och peka var det representanterna för det europeiska försvarssamarbetet Western European Union (WEU) hann med under sin blixtvisit för att skaffa sig en uppfattning om Operation Atalanta.

ME01:s chef Magnus Jönsson guidade Kurt Bodewig, Konstantinos Vretos, Tarmo Kouts och Gilles Combarieu tillsammans med Mikael Nilsson (längst till höger). Foto: Hannah Larsson

De fyra representanterna med långa karriärer och många erfarenheter från internationella militära insatser, hann med ett kort fartygsbesök på HMS Trossö.

– Möjligheterna för den civila sjöfarten att få kontakt och hjälp via internet är fantastiskt, sade den franska pensionerade amiralen Gilles Combarieu och syftar på hemsidan mschoa.org där befälhavare för fartyg i Adenviken kan inhämta information och vid behov anmäla sig till övervakade gruppförflyttningar.
Western European Union (WEU) är en intresseorganisation för säkerhets- och försvarsfrågor och bildades redan 1954.

Återseende

För den estniska WEU-representanten Tarmo Kouts, innebar besöket ombord på HMS Trossö ett återseende. Fartyget byggdes i Finland som forskningsfartyg men var i estnisk ägo 1996 då svenska Marinen köpte henne för att använda som lagfartyg. I ME01 fungerar hon återigen fullt ut som stöd- och ledningsfartyg efter att ha reparerats på varv i Jeddah.
– Det känns roligt att se henne igen, jag har ju seglat med henne förr. Det känns synd att vi inte har kvar henne, konstaterade Tarmo Kouts.

Kurt Bodewig, Tyskland, och Konstantinos Vrettos, Grekland, fotograferade livligt de två korvetterna och imponerades av att de trots sin ringa storlek utgör en aktiv del i Operation Atalanta. Utöver fartygsbesöket vid kajen i Djibouti, träffade representanterna andra EUNAVFOR-enheter, däribland det tyska spanings- och övervakningsflyget MPRA.