Stor omställning för nya värnpliktiga

Förväntansfulla, spända och nyfikna var de 264 tjejer och killar som på måndagen ryckte in till elva månaders värnplikt vid Trängregementet. För ett hundratal av dem var det allra första kontakten med det militära livet, övriga hade tagit chansen att komma till den informationsdag som anordnades i maj och hade således en bild av vad som väntade.

264 värnpliktiga ryckte in på Trängregementet, kanske den sista värnpliktsomgången under gällande pliktlag. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Kön till inskrivningen ringlade stundtals lång. Det var ett bra första tillfälle att börja lära känna de blivande kamraterna. Väl inne i Götasalen gällde det att anmäla sig och få ID-kort, prova ut rätt storlek på kängorna, fylla i alla kontaktuppgifter och få information från Hälso- och sjukvårdsdetaljen. För att förhindra utbrott av svininfluensa har särskilda åtgärder vidtagits inom Skövde garnison och om detta fick alla inryckande en första information.

Under eftermiddagen hämtades all utrustning från förrådet. För många var det ett första prov på uthållighet, och att det gäller att inte ge upp, när den tunga packningen skulle bäras till logementet.

Det är en stor omställning att leva ett liv som värnpliktig, mot att vara student på gymnasiet.
- Det här är förmodligen den största omställningen som ungdomarna varit med om, säger Stefan Sahlström, kompanichef på Sjukvårdskompaniet, men de brukar anpassa sig snabbt.

Under de första veckorna är det mycket nytt som de värnpliktiga ska få sig till del. Så småningom kommer också frågan om att göra internationell tjänst. Några hade redan funderat på den saken och kunde tänka sig att ingå i Nordic battlegroup, NBG. För andra var det mer främmande och höljt i dunkel vad det egentligen innebär att göra internationell tjänst. Under det första halvåret 2011 har Sverige åter ansvaret för att ställa en snabbinsatsstyrka till EU:s förfogande.