Soldater i strid i Afghanistan

Svenska soldater är för närvarande i strid i Afghanistan. Ingen svensk har skadats, enligt nuvarande rapportering från platsen.

En svensk skyttegrupp utsattes på torsdagskvällen för eldöverfall längs huvudvägen väster om Mazar-e-Sharif i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan. Förstärkningar med stridsfordon skickades från svensk-finska Camp Northen Lights i Mazar-e-Sharif. Flygunderstöd sändes också till platsen.

De svenska soldaterna har i olika omgångar varit, och är fortfarande under natten, i strid med motståndare längs en vägsträcka på ca fem kilometer. Ingen av de svenska soldaterna har skadats, enligt nuvarande rapportering från Afghanistan. Ett av skyttepatrullens fordon är havererat och måste bärgas från platsen.

Eldöverfallet skedde cirka 18.30 svensk tid.

Den svenska patrullen färdades på den huvudväg som leder från Mazar-e-Sharif till Sheberghan, rakt genom det svensk-finska ansvarsområdet. Soldaterna färdades i splitterskyddade terrängfordon av modellen RG32. Förstärkningsstyrkan färdades i stridsfordon 90.