Säkerhet byggs genom samarbete

Ett nytt sätt att arbeta för säkerhet håller på att utvecklas i Afghanistan. Det kallas ”partnering” och innebär att Isaf stödjer och arbetar mycket nära Afghan National Security Force (ANSF), de afghanska säkerhetsstyrkor som håller på att byggas upp. Syftet är att tillsammans skapa trygghet och säkerhet för landets befolkning.

General Barakatullah från 1:a brigaden, 209:e kåren ANA, Afghan National Foto: Anders Erikcson/Försvarsmakten

– Det är endast genom ett nära samarbete med ANSF, byggt på ömsesidig respekt och förtroende, som vårt Provincial Reconstruction Team (PRT) kan lösa sin uppgift. Polisen och armén är tacksamma för vårt stöd och nära samarbete, säger överste Olof Granander, chef för FS 17 som är det svenska styrkebidraget till Isaf.

För de svenska soldaterna i Afghanistan har partnering blivit ett sätt att tänka och förhålla sig till uppgiften. De har mycket nära kontakt med afghansk polis och militär. Man patrullerar och genomför operationer tillsammans. Gemensamma ledningscentraler håller också på att etableras där säkerhetsarbetet ska koordineras. Att patrullera tillsammans skapar trygghet hos befolkningen genom att visa att Isaf och ANSF arbetar mot samma mål.

Förberedelserna är A och O. Utsätts en patrull för en attack måste alla – afghan, svensk eller finsk – vara beredda att hjälpa varandra. Det är en verklig utmaning som också medför risker för personalen vid det svensk-finska provincial reconstruction teamet i Mazar-e-Sharif.

En lokal polispatrull och en patrull från PRT kan till exempel mötas på en polisstation. Där planerar man noga hur uppdraget ska utföras och hur varje person ska agera, innan man ger sig ut på gemensam patrull. PRT:s personal jobbar också genom samverkan med polischeferna på olika nivåer.
– Eftersom polisen ännu har långt kvar i sin utveckling ställer det höga krav på tålamod och handlingsberedskap för det oväntade, säger Olof Granander.

Partnering-samarbetet med den afghanska armén är mer utvecklat. Varje vecka träffas personal från det svensk-finska PRT:t och representanter för ledningen av de afghanska förband som finns inom PRT:s ansvarsområde. Planering ska göras tillsammans, underrättelser delas och gemensamma operationer beslutas. Det kan till exempel handla om att polisen bett armén om stöd med patrullering i instabila områden eller hjälp med att säkra ett område där polisen ska försöka arrestera någon.

För att koordinera säkerhetsarbetet håller man på att bygga upp gemensamma ledningscentraler i varje provins. PRT ska vara med och bemanna ledningscentralerna. Den afghanska personalen i ledningscentralerna kommer från säkerhetspolisen, nationella polisen, armén och gränspolisen. Afghanerna får träning med hjälp av amerikanska mentorer.
– Ledningscentralerna är ännu ganska spartanska, men utvecklas varje dag. De är viktiga tillskott och ett måste för att alla aktörer ska kunna samlas och arbeta åt samma håll, säger Olof Granander.

Insatsen i Afghanistan har som främsta mål att stödja och bygga upp de säkerhetsstrukturer som ska kunna fungera i det nya Afghanistan. Samlingsbenämningen för dessa strukturer är ANSF (Afghan National Security Force). De svenska enheterna jobbar idag integrerat med både den afghanska polisen och den afghanska armén. Partnering-metoderna kan också användas i de södra och östra delarna av Afghanistan där det pågår väpnad konflikt.