Så går tankning till sjöss till

Även örlogsfartyg måste tanka – och det ute till sjöss. Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö står till tjänst när ME01:s korvetter behöver bunkra drivmedel.

Andreas Mattsson och Elsa Söderbäck drar i tampen för att få ombord slangen med vilken bunkring av dieselbrännolja ska ske. Foto: Hannah Larsson
Elsa Söderbäck prickade rätt på första försöket.
Elsa Söderbäck prickade rätt på första försöket. Foto: Hannah Larsson
Vid RAS kopplas en slang från HMS Trossö till  HMS Stockholm.
Vid RAS kopplas en slang från HMS Trossö till HMS Stockholm. Foto: Hannah Larsson
HMS Stockholm akter om HMS Trossö vid RAS.
HMS Stockholm akter om HMS Trossö vid RAS. Foto: Hannah Larsson
HMS Stockholm akter om HMS Trossö vid RAS. Foto: Hannah Larsson

Sjömannen Elsa Söderbäck gör sig beredd. På första kastet lyckas hon haka i tampen som är fäst i bunkerslangen som stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö matat ut. Det är dags för korvetten HMS Malmö att tanka till sjöss, vilket på militärt språk heter Replenishment At Sea och förkortas RAS.

RAS kräver planering

Att genomföra RAS kräver planering. Man måste hitta lite lä om våghöjden skulle vara för stor. Dagen innan har HMS Stockholm tankat med gott resultat. RAS kan genomföras antingen ”astern” eller ”alongside”, det vill säga akter om fartyget som bunkrar eller längs med det. Idag genomförs en ”astern refueling”. Metoden kräver sjömanskap av båda besättningarna och går att genomföra i sämre väderförhållanden än ”alongside” där fartygen är kopplade under hela manövern. Hela förbandet är väl förtroget med båda metoderna och har tränat flera gånger på de delmoment som ingår såväl i dagsljus som i mörker, även om inte alltid själva bunkringen genomförs. För att korvetterna ska kunna verka fullt upp i hela operationsområdet i Adenviken, måste bunkring av genomföras till sjöss.

Spill tas omhand

Slangen från HMS Trossö halas ombord och kopplas samman med HMS Malmö. Pumpningen av 13 kubikmeter miljöklassad dieselbrännolja övervakas noggrant av besättningen på däck. De få promillen som spills, samlas upp av särskilda dukar för oljespill och förvaras som miljöfarligt avfall ombord till dess att man når kaj igen.