Pressträff: Säkerhetstjänstens årsrapport

Hotet från främmande underrättelseverksamhet riktat mot Försvarsmakten är fortsatt högt. Det finns ett stort intresse från främmande makt för Försvarsmaktens kvalificerade vapensystem.

– Detta har bland annat tagit sig uttryck i ett antal kontakttagningar där aktörer försökt inhämta skyddsvärd information genom att söka upp personal inom Försvarsmakten, säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse och säkerhetstjänsten, MUST. Även Internet och bland annat Facebook har blivit en arena för underrättelseinhämtning.

Tid och plats: Torsdag 30 juli, 11.00. Högkvarteret Lidingövägen 24.

För anmälan, ring informationsstaben 08 – 788 88 88.