Personterrängbilar till Afghanistan

Senast i början av september kommer ytterligare tio personterrängbilar till Afghanistan.

Tio personterrängbilar ytterligare skickas till Afghanistan. Foto: Combat Camera

– Våra soldater ska ha ett bra skydd, därför tillför vi fordonen, säger generalmajor Berndt Grundevik, armétaktisk chef.
De fordon som ska skickas är personterrängbilar 6, även kallad Galten. I nuläget finns tolv sådana i Afghanistan och antalet splitterskyddade fordon utökas således.
Så sent som i helgen blev svenska soldater beskjutna när de körde ett splitterskyddat fordon på vägen väster om Mazar-e-Sharif. Ett finkaliberskott träffade i bakdelen på ett av fordonen. Inga soldater skadades dock och patrullen kunde återvända till Camp Northern Light.

Utvärdering

– Vi analyserar kontinuerligt läget och utvärderar insatsen i Afghanistan, säger Berndt Grundevik. När det uppstår olika behov är ambitionen att så snabbt som möjligt tillgodose dessa så att våra duktiga soldater får bästa tänkbara uppbackning hemifrån.
Skyddet för den svenska truppen består av en kombination av bra splitterskyddade fordon, bra underrättelsetjänst, välutbildad trupp, bra stridsteknik, kulturell förståelse, bra sjukvårdstjänst samt förmåga att möta lokalbefolkningen och få förtroende hos dem. Försvarsmakten arbetar parallellt med att utveckla samtliga dessa faktorer.

Utvecklad underrättelseförmåga

Underrättelseförmågan har utvecklats under det senaste halvåret i och med att obemannade spaningsflygplan, så kallade UAV:er placerats i området. Akutsjukvården har blivit bättre sedan ytterligare sjukvårdsgrupper med utrustning tillförts och förutom personterrängbilarna har tre stridsfordon 90 tillförts förbandet.